Bezpečnost potravin

Inspekce nevpustila na trh 24 tun máku s nepovoleným obsahem morfinu

Vydáno: 4. 6. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 4. 6. 2015.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu v ČR šarži máku modrého o celkové hmotnosti 24 tun. Laboratorní analýza SZPI u předmětné šarže prokázala přítomnost morfinu v koncentraci 137 miligramů (mg)/kg. Morfin je v máku přirozeně přítomný, ale jeho bezpečná koncentrace pro potravinářský mák je stanovena na 43 mg/kg, vyšší koncentrace tak nelze považovat za bezpečné. Vzorek potraviny původem z Austrálie odebrala SZPI ve skladu provozovny společnosti FRUMENTA, s.r.o. ve Slatiňanech. Vzhledem k včasnému zásahu se závadná šarže nedostala ke spotřebitelům.
SZPI kontrolu provedla na základě hlášení dovozu vybraných komodit podle vyhlášky 320/2014 Sb. Ta platí od 1. 1. 2015 a ukládá dovozcům informovat SZPI o importu vybraných druhů potravin před jejich příjezdem na místo určení v ČR. Povinnost se týká vybraných druhů čerstvého ovoce a zeleniny a dalších komodit. Dovozci mohou nahlašovat potraviny prostřednictvím online formuláře na webu SZPI, kde jsou k dispozici další informace související s předmětnou vyhláškou.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj: SZPI