Bezpečnost potravin

Inspekce nevpustila do ČR šest set kilogramů čerstvé bazalky a chilli s pesticidy

Vydáno: 8. 10. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 8. 10. 2015.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vydala stanovisko k nepropuštění do vnitřního trhu ČR pro téměř 600 kg plodin z Vietnamu, které zajistila ve spolupráci s Celním úřadem v prostoru mezinárodního letiště Praha – Ruzyně. Jedná se o zásilku 327 kg čerstvé bazalky, u které analýza prokázala nadlimitní přítomnost reziduí pesticidu fenpropathrin a o zásilku 252 kg papriček Red Chilli, kde rozbor potvrdil nepovolenou koncentraci pesticidu methamidophos. Inspekce nejprve zásilky pozastavila na základě posouzení rizika, odebrala kontrolní vzorky pro analýzu v laboratoři a na základě jejich výsledků vydala stanovisko o nevpuštění na trh. Odesilatelem obou zásilek je společnost Cong Ty Tnhh Van Tai Thuong Mai Va Dich Vu Hoi Nguyen, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Pozornost inspektorů upoutala mj. skutečnost, že v průvodní dokumentaci byl za zemi původu označen Laos, přímo na zboží šlo o Vietnam. Někteří provozovatelé reexportují potraviny z Vietnamu přes Laos s cílem vyhnout se režimu zesílené úřední kontroly, který je uvalen na vybrané komodity z Vietnamu, ale nikoliv z Laosu. O podobném případu v nedávné minulosti SZPI informovala v tiskové zprávě.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
Zdroj: SZPI