Bezpečnost potravin

Inspekce aktuálně uzavřela dalších deset provozoven

Vydáno: 26. 8. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 26. 8. 2015.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) přistoupila z důvodu nepřijatelné hygienické praxe k dočasnému uzavření desíti následujících provozoven:
Restaurace Na Střelnici (kontrolovaná osoba: Jaroslav Krivák), Fűgnerova 172, 27401 Slaný. Inspekce provozovně uložila zákaz užívání prostor kuchyně, skladů a propojovací chodby. Místnosti na přípravy a skladování pokrmů vykazovaly řadu nečistot (koroze na policích a regálech) včetně přítomných plísní na některých místech na stropě, stěnách provozovny či chladicích zařízeních. V kuchyni bylo výrazně znečištěné kuchyňské náčiní (dlouhodobě zaschlá špína) a provozovna byla taktéž nedostatečně zajištěna proti pronikání škůdců.
Restaurace Pohostinství (kontrolovaná osoba: Josef Prokeš), Čánka 28, 517 73 Opočno. Podlahy, stěny i stropy provozovny včetně zázemí vykazovaly stopy špatné hygienické praxe. Po stěnách provozovny byly přítomny pavučiny a plísně, na podlaze se vyskytoval myší trus a usazené nečistoty. Lednice se skladovanými potravinami byla zevnitř plesnivá a silně zapáchala. V provozovně nebyla zajištěna tekoucí teplá voda, což neumožňovalo hygienické mytí nádobí používaného v provozovně a v prostorech toalet nebyly prostředky na mytí rukou a hygienické osušení.
Potraviny – večerka (kontrolovaná osoba: Xuan Thuy Pham), Sokolovská 88/91, Praha. Ve skladovacích prostorách provozovny (chodba a dvůr), byly potraviny skladovány v blízkosti poškozených stěn a nebylo tak dostatečně zabráněno jejich kontaminaci. Na místě nebyl udržován úklid a prostory byly taktéž užívány i pro činnosti nesouvisející s provozováním potravinářského podniku. Z uvedených důvodů inspekce uložila zákaz užívání skladových prostor provozovny.
Výrobna obložených baget a sendvičů (kontrolovaná osoba: JUDDY BAGETY s.r.o.), Budovatelská 579, 742 13 Studénka. Při kontrole inspektoři zjistili výskyt mravenců na podlaze ve skladu pečiva u nebalených baget. Ve skladu potravin a přípravně krájení sýrů, se vyskytovaly myší exkrementy. Chladicí box pro rozpracované výrobky (kuřecí maso, majonéza, vejce) byl silně znečištěný, zrezivělý a špatně omyvatelný.
Obchůdek Na Rozhraní (kontrolovaná osoba: Hana Lajcmanová), č.p. 60, 569 03 Rozhraní. Podlaha pod prodejním regálem byla znečištěna trusem hlodavců a v jednom z regálů (s cukrovinkami) došlo i k myšímu okusu obalů potravin. Zavedené postupy pro regulaci výskytu škůdců v provozovně byly nedostačující, což bylo jedním z důvodů uložení zákazu užívání prostor provozovny.
Asia bistro (kontrolovaná osoba: Tam Nguyen Van), Jeremenkova 737/2, 78701 Šumperk. V provozovně nebyla zajištěna teplá voda jak pro hygienické omytí pracovního náčiní, tak pro omytí rukou na toaletách. Inspektoři na místě zjistili značná znečištění zaschlou špínou na regálech a na pracovních zařízeních v kuchyni (digestoř, mrazicí box). Uvedená provozovna navíc nesplnila dříve uložená opatření a repetitivně se tak dopustila hygienických pochybení.
Potraviny a smíšené zboží (kontrolovaná osoba: Minh Tu Duong), Náměstí 19, 54242 Pilníkov. Při kontrole nebyla v provozovně zajištěna teplá voda ani toaleta pro personál. V regálu s potravinami se vyskytoval myší trus. Provozovna byla dále pod regály znečištěna nahromaděnými obaly potravin, dalšími nečistotami a stěny byly částečně pokryty starými pavučinami.
Hostinec u Přívozu (kontrolovaná osoba: Josef Štancl),Kunětice 96, Kunětice.Ve skladu surovin byly inspektory objeveny kukly hmyzu a mrtvá myš. V polici regálu se suchými potravinami a na podlaze u tohoto regálu se vyskytoval myší trus a bezprostředně vedle potravin (čočka, těstoviny, olivy) byl umístěn jed na hlodavce. Prostory kuchyně, především mezi kuchyňskými zařízeními, byly pokryty zašlou mastnotou a dalšími nečistotami.
U Kohoutů (kontrolovaná osoba: Roman Bulín), Budilova 9, 301 00 Plzeň. Důvodem uzavření prostor kuchyně v provozovně, byl alarmující stav znečištění kuchyňských pracovních ploch a samotných provozních zařízení. Především mikrovlnná trouba, fritézy či kráječ pečiva, byly značně znečištěny starými usazeným nečistotami (zaschlý olej, drobky, zbytky potravin). V kuchyni se na několika místech odlupovala omítka ze stropu a byly zde také umístěny nekryté odpadkové koše.
Restaurace Karel (kontrolovaná osoba: LORIDA s.r.o.), Hrušovanské náměstí 244/3, 184 00 Praha 8. Důvodem k uzavření části provozovny – skladu, byl výskyt hmyzích škůdců a myšího trusu hned na několika místech. V zázemí provozovny byly skladovány předměty nesouvisející s činností provozu.
Ve všech uvedených případech, kdy byly zjištěny nepřijatelné hygienické podmínky, inspekce přikročila ke kompletnímu či částečnému zákazu užívání prostor do doby sjednání nápravy a naplnění nařízených opatření. S kontrolovanými subjekty, které se vážně provinily proti předpisům, inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce. 
 
Zpracoval: Bc. Radoslav Pospíchal – zástupce tiskového mluvčího,
tel.: + 420 542 426 613
Zdroj: SZPI