Bezpečnost potravin

Inovační řešení u potravinářských obalů

Vydáno: 12. 2. 2009
Autor:

Přehledová práce publikovaná IFT v říjnu 2008.

Institut potravinářských technologů v USA (IFT) vydává tzv. “Scientific Status Summary” (SSS), souhrn vědeckých poznatků na dané téma. V říjnu 2008 publikoval IFT SSS na téma “Inovační řešení u potravinářských obalů” (viz příloha).
 
Obsah:
Historie obalů pro potraviny a nápoje
Rozšířená funkce obalů pro potraviny a nápoje
Aktivní a inteligentní potravinářské obaly
– Lapače kyslíku
– Absorbéry a emitéry oxidu uhličitého
– Prostředky regulace vlhkosti
– Antimikrobiální prostředky
– Absorbéry a adsorbéry etylénu
– Regulace teploty (samo-ohřev a chlazení)
Pokroky v regulaci těkavých vonných a chuťových látek
– Absorbéry chutí a vůní
– Inovace u materiálů s vysokými bariérovými vlastnostmi
– Faktory ovlivňující interakce potravinářských obalů a bariérové vlastnosti
Nové postupy a klíčové oblasti změn
– Udržitelný potravinářský obal
– Využití dodavatelských vztahů ke konkurenční výhodě
– Vývoj obalu pro stravovací služby
Pokroky v distribuci potravinářských obalů
– RFID systémy pro balené potraviny
– Elektronické výrobkové kódy
– RFID pro potravinářský průmysl
– Řízení, dosledovatelnost a stahování výrobků v rámci dodavatelského řetězce
– Nový tag pro použití na kovu a kovovém obalu a výrobcích s vysokým obsahem vody
Nanokompozity a jiné perspektivní nanotechnologie u potravinářských obalů
– Nanokompozity
– Další nanotechnologie
 
Příloha: Innovative Food Packaging Solutions (pdf, 580 kB, 10 stran)
 
Zdroj: IFT