Bezpečnost potravin

Inovace a trendy v potravinářském průmyslu v reflexi na evropskou strategii „Green Deal“ a „From Farm to Fork“ – 16. 11.

Vydáno: 22. 10. 2021
Autor: PK ČR

Pozvánka na webinář pořádaný PK ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář věnovaný tématice inovací, trendů v potravinářském průmyslu. Důraz bude kladen zejména na sektor mlékárenský, masný, pekárenský, alko i nealkoholický. Výživová doporučení i alternativní způsoby výživy budou rovněž představena odbornými lektory. To vše se zřetelem na dikce evropské strategie „Green Deal“ a „From Farm to Fork“, jenž poukazují na novou a lepší rovnováhu mezi přírodou, potravinovými systémy a biologickou rozmanitostí.

Přednášek se zhostí odborníci z řad odlišných univerzit, předsedové komoditních svazů a dalších institucí. Registrace je omezena na 20 účastníků pro webinář.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 12. listopadu 2021 na e-mail stejnarova@czpvi.cz.

 

Zdroj: PK ČR