Bezpečnost potravin

Inhalace mořského spreje obsahujícího brevetoxiny může způsobit otravu

Vydáno: 16. 2. 2022
Autor: ANSES

Informace francouzského úřadu ANSES

Brevetoxiny produkované mikroskopickými řasami byly poprvé detekovány ve Francii v roce 2018. Inhalace kontaminovaného mořského spreje při plavání nebo vodních sportech může způsobit otravu. Nejvíce jsou tomuto nebezpečí vystaveni lidé pracující v kontaminovaných oblastech, přičemž nejohroženější jsou těhotné ženy a lidé s astmatem. Ačkoli ve Francii dosud nebyly hlášeny žádné případy, je zapotřebí dalších znalostí.

Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety – ANSES) na doplnění svého prvního stanoviska vydaného v roce 2021 ke konzumaci mlžů kontaminovaných brevetoxiny (BTX) na Korsice posoudil další způsoby expozice těmto mořským toxinům.

Inhalace kontaminovaného mořského spreje během rozmnožování mikroskopických řas je hlavním způsobem expozice hlášeným v jiných částech světa, např. na Floridě. K inhalaci může dojít při plavání nebo profesionálních či volnočasových aktivitách na pláži nebo v blízkosti pobřeží. Vdechnutí může způsobit kýchání, rýmu a bolest v krku. Mořský sprej kontaminovaný BTX, který se dostane do kontaktu s obličejem nebo pokožkou, může také způsobit kožní vyrážky a pálení očí. Nejvíce jsou exponováni lidé pracující v kontaminovaných oblastech, včetně plavčíků, vědců a sběračů měkkýšů a korýšů, přičemž nejohroženější jsou těhotné ženy a lidé s astmatem a jinými chronickými respiračními problémy.

Přestože byly pozorovány kožní vyrážky po přímém kontaktu s kontaminovanou vodou, žádná studie tento způsob expozice dosud nepotvrdila.

Brevetoxiny byly sledovány u měkkýšů od ledna 2018, v mořské vodě však v současné době sledovány nejsou. Vzhledem k tomu, že BTX patří mezi nově se objevující toxiny, jsou zapotřebí nové poznatky, zejména prostřednictvím environmentálního monitoringu plaveckých oblastí v blízkosti monitorovacích míst programu REPHY, kde byly v minulosti zjištěny potenciální druhy řas produkující BTX. Tyto znalosti se uplatní při předpovědi výskytu „rudých přílivů“ na francouzském pobřeží, které svědčí o přítomnosti četných mikroskopických řas produkujících BTX, a k identifikaci nejvhodnějších opatření managementu.

Ve světě zatím nebylo hlášeno žádné úmrtí člověka na otravu těmito toxiny. Jejich toxicita pro mořskou faunu je však známá a může vést k masivnímu úhynu ryb, mořských ptáků, želv a mořských savců, zejména v Mexickém zálivu.

Více informací:

 

Zdroj: ANSES


Foto: ANSES

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):