Bezpečnost potravin

Ingrovy dny 2021 – Konference o jakosti potravin a potravinových surovin

Vydáno: 21. 1. 2021
Autor: Mendelova univerzita v Brně

Konference se bude konat 3. března 2021 online.

Dovolte mi Vás informovat a co nejsrdečněji pozvat na tradiční soubor akcí, které proběhnou letos online. Nově za přispění nově zformovaného kolektivu pořadatelských organizací.

Ingrovy dny 2021 

  • 47. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin: 3. března 2021
  • Den s mlékem na MENDELU: 4. března 2021
  • přednášky a workshopy pro studenty MENDELU a oslovené partnery: 2. – 5. března 2021

 

XLVII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin

  • Termín konference: 3. března 2021 (9:00 – 15:00)
  • Místo konání: online (MENDELU – Zemědělská 1, 613 00 Brno)
  • Kontakt na pořadatele: ingrovy.dny@mendelu.cz

  • Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané tradičně první březnovou středu na půdě Mendelovy univerzity v Brně je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe.
  • Termín pro přihlášení k aktivní nebo pasivní účasti a úhradu vložného je 24. února 2021, přihláška je umístěna na webu konference, nebo můžete využít tohoto odkazu na přihlašovací formulář.
  • Do programu budou zařazeny bloky vyžádaných příspěvků a online bude realizována i posterová sekce.
  • Vložné je poníženo pro tento ročník na 200 Kč vč. DPH (zahrnuje tištěný sborník, vytvoření elektronického sborníku plných příspěvků a úhradu nezbytných nákladů).

 

Program bloků sdělení je nyní připravován a bude doplňován a umístěn spolu s dalšími nezbytnými informacemi na příslušné webové stránce konference.

 

Se srdečným pozdravem,
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. a kolektiv
+420 775 285 392
Ústav technologie potravin
Agronomická fakulta
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

 

Zdroj: PK ČR