Bezpečnost potravin

Ingrovy dny 2018

Vydáno: 6. 2. 2018
Autor: Společnost pro výživu

Ingrovy dny se budou konat 28. února 2018 v Brně na Mendelově univerzitě.

XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin

Termín akce: 28. února 2018
Místo konání: Mendelova univerzita v Brně

Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe.

Termín pro přihlášení k aktivní účasti je do 5. února 2018. Příspěvky k aktivní účasti zasílejte do 5. února 2018 na e-mail: ingrovy.dny@mendelu.cz.

Vložné je 960 Kč vč. DPH (zahrnuje sborník a občerstvení). Účastníci z MENDELU platí vložné bez oběda (840 Kč). 

Program konference
08:00 — 09:00 Registrace účastníků, instalace vývěskových sdělení (posterů)09:00 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo 

09:15 — 10:40 Vyžádané přednášky I.  
Horna, A. (RADANAL, SPV, UTB Zlín): Aktuální poznatky o bioaktivních látkách v jablcích
• Bárta, J. (JČU): Bílkoviny patatinového komplexu v bramborách a jejich využití z odpadních vod při zpracování průmyslových brambor
• Dostálová, J. (VŠCHT, Praha, SPV): Rostlinné nápoje a jejich výživové hodnocení 

• Kouřimská, L. (ČZU Praha): Využití mikrovlnného záření při úpravě potravin
10:40 — 11:00 Diskuze 
11:00 — 11:30 Přestávka, prohlížení posterů, občerstvení

11:30 — 13:30 Vyžádané přednášky II.
• Steinhauserová, I. (VFU): Vliv kastrace na jakost vepřového masa
• Švec, I. (VŠCHT Praha): Vliv ročníku pěstování lnu setého na charakteristiky kompozitní směsi pšeničné mouky a lněné vlákniny
• Jůzl, M. (MENDELU): Jakostní požadavky na maso v produkční vertikále
• Čuboň, J. (SPU Nitra): TBD

13:30 — 13:45 Diskuze 
13:45 — 15:00 Přestávka na oběd (budova O) 
15:00 — 16:00 Prohlídka budovy M2 — poloprovozních laboratoří Ústavu technologie potravin 

09:00 — 16:00 Vývěsková sdělení a diskuse u nich (chodba před konferenční místností) 

Doprovodný program konference
Jako každým rokem jsou osloveni odborníci z řad tuzemských či zahraničních pracovníků vědy a výzkumu nebo odborníci z praxe, aby vystoupili s vyžádanou přednáškou pro studenty a akademické pracovníky MENDELU.

Více informací na http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2018

Zdroj: Společnost pro výživu