Bezpečnost potravin

Informall: databáze potravinových alergenů

Vydáno: 19. 1. 2006
Autor:

V rámci výzkumného projektu financovaného z prostředků Evropské komise byla vytvořena online databáze alergenních potravin rostlinného a živočišného původu. Pro jednotlivé potraviny v databázi jsou uvedeny alergeny, jejich popis, křížové reakce aj.

Evropská komise financuje prostřednictvím 5. rámcového programu výzkumný projekt pod názvem “Informall – komunikace o potravinových alergiích: informace pro spotřebitele, regulační orgány a průmysl”. Cílem uvedeného projektu je poskytovat spolehlivé informace různým skupinám – běžným spotřebitelům, agro-potravinářskému průmyslu (primárním producentům, zpracovatelům a obchodníkům), spotřebitelům–alergikům, zdravotníkůma regulátorovým orgánům, které se zabývají hodnocením bezpečnosti potravin nového typu z hlediska jejich možného vlivu na alergie.

Řešení projektu probíhá v šesti pracovních týmech, koordinátorem projektu je Institute of Food Research (IFR; Velká Británie). Na projektu spolupracuje celkem 41 organizací ze 17 zemí.

V rámci projektu se vytváří databáze INFORMALL, která má poskytovat důvěryhodné informace o alergenních potravinářských materiálech rostlinného i živočišného původu. V první fázi projektu byly zpřístupněny online informace o potravinách rostlinného původu. V prosinci 2005 byla spuštěna verze 2 této databáze, která zahrnuje i potraviny živočišného původu. Více informací o databázi Informall je k dispozici na stránkách IFR

V době spuštění Informall (leden 2005) databáze obsahovala informace o 62 potravinách rostlinného původu a 124 alergenech. V prosinci 2005 přibyly informace o 10 potravinách živočišného původu. Na konci roku 2005 tak databáze obsahovala informace o 72 potravinách a 149 alergenech. Pro jednotlivé potraviny v databázi jsou vedle řady dalších údajů o uvedeny výsledky z klinických studií a dále biochemické údaje o alergenech obsažených v příslušné potravině.

 

Přístup do databáze Informall.

 

www.informall.eu.com/