Bezpečnost potravin

Informační setkání k bezpečnosti CBD jako nové potraviny: chybějící data a nejistoty

Vydáno: 17. 6. 2022
Autor: KM EFSA

On-line, 28. června 2022

On-line, 28. června 2022, 15:00 – 17:00 hod. 

EFSA obdržel několik žádostí o použití kanabidiolu (CBD) jako nové potraviny. Velké množství žádostí vedlo k potřebě vypracovat prohlášení, které by transparentně poskytlo přehled v současnosti veřejně dostupných údajů o bezpečnosti této látky.

Panel NDA úřadu EFSA (Vědecký panel pro dietetické výrobky, výživu a alergie) ve svém prohlášení uvedl, že v údajích v dostupné vědecké literatuře, pokud jde o bezpečnost CBD jako nové potraviny, je nedostatek informací. To vedlo panel NDA k tomu, aby si vyžádal další informace o dosud obdržených žádostech v této oblasti z důvodu značných nejistot týkajících se možných nepříznivých účinků CBD na lidské zdraví.

Cílem informačního zasedání je:

  • Podpořit porozumění prohlášení panelu NDA o použití kanabidiolu (CBD) jako nové potraviny se zaměřením na nedostatky v údajích zjištěné ve vědecké literatuře.
  • Poskytnout žadatelům pokyny, jak mohou řešit zjištěné nedostatky v údajích, které se týkají především možných účinků CBD na metabolismus léčiv, játra, gastrointestinální trakt, hormonální reakce, nervový systém a reprodukci.
  • Řešení dotazů žadatelů a zúčastněných stran.

 

Komu je setkání určeno?

Toto informační zasedání je určeno zúčastněným stranám a žadatelům o použití kanabidiolu (CBD) jako nové potraviny.

On-line registrace

Žadatelé a zúčastněné strany se mohou k účasti na akci registrovat do 17. června do 17:00 hod.

Zdroj: EFSA