Bezpečnost potravin

Informační setkání EFSA k MetaPath: jak validovat soubory vytvořené pomocí MSS composers pro studie metabolismu pesticidů

Vydáno: 19. 6. 2023
Autor: KM EFSA

Kde: On-line
Kdy: 30. června, 9:30-12:30 hod.

Žadatelé, kteří podávají žádost podle nařízení (ES) č. 1107/2009 nebo nařízení (ES) č. 396/2005, musí poskytnout údaje o metabolismu pesticidů v oblastech reziduí. Tyto údaje mají být předloženy jako přílohy (soubory xml) vytvořené pomocí softwaru MetaPath MSS composer.

Orgány členských států, které obdrží dokumentaci, jsou odpovědné za kontrolu kvality a validaci xml souborů předložených žadateli, jak je definováno v popisu kroků, které je třeba dodržet při oznamování strukturovaných údajů o metabolismu v souvislosti s žádostmi EU, který je k dispozici zde.

Cílem této akce je podpořit orgány členských států při validaci souborů xml vytvořených žadateli pomocí MSS composers a obsahujících údaje o metabolismu pesticidů ze studií metabolismu rostlin a hospodářských zvířat.

Registrace je možná on-line do 27. června, 12:00 hod.

Zdroj: EFSA