Bezpečnost potravin

Informační schůzka pořádaná úřadem EFSA k pravidlům nezávislé politiky

Vydáno: 10. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Dne 5. března seznámí EFSA v Bruselu zájemce se zásadami, které byly přijaty představenstvem EFSA 15. prosince 2011.

Dne 5. března uspořádá úřad EFSA v Bruselu informativní zasedání, na němž účastníky seznámí se zaváděním pravidel své nezávislé politiky a procesů při vytváření vědeckých rozhodnutí, která byla přijata představenstvem EFSA 15. prosince 2011. Podnikatelé a zainteresované strany se mohou zaregistrovat a přihlásit k účasti na webu EFSA ( http://www3.efsa.europa.eu/cf/meetingsub.cfm?meetingid=44) do 24. února 2012.
Dokument „The Policy on Independence and Scientific Decision-Making Processes“ zahrnuje široké spektrum aktivit úřadu EFSA a předkládá k ocenění hlavní přednosti své činnosti: výjimečnou vědeckou kvalitu, otevřenost, nezávislost a transparentnost. Zásady byly zpracovány na základě rozsáhlých konzultací, včetně workshopu s podnikateli v Bruselu 12. října 2011.
Vzhledem k poznání zájmu podnikatelů o zavedení zásad, bude nyní schůzka příležitostí k ukázce, jak chce EFSA prosazovat zájmy odborníků a rozhodovat v souladu s nimi. Pro lepší srozumitelnost bude na praktických příkladech demonstrováno, jaké faktory chce EFSA brát v úvahu při prověřování prohlášení o důležitosti. V rámci schůzky bude prostor na otázky a odpovědi, kterými se lze dobrat k nejrůznějším aspektům zaváděných pravidel.
Kontakt pro media: