Bezpečnost potravin

Informační leták „Bezpečnost geneticky modifikovaných potravin a krmiv“

Vydáno: 16. 2. 2016
Autor: MZe

Odbor bezpečnosti potravin MZe vydal informační leták týkající se bezpečnosti geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

Jako reakci na množící se dotazy od spotřebitelů týkající se bezpečnosti geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv se Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství rozhodl vydat tištěný propagační materiál, který se zabývá právě tímto tématem.  

České spotřebitele zajímá především bezpečnost GM produktů, zda se s GM produkty setkají na trhu, jak je odliší od ostatních produktů, kdo zodpovídá za schválení nových GM potravin a krmiv na trh EU a kdo zajišťuje uvedení pouze bezpečných GM produktů na trh. Všechny tyto otázky jsou zodpovězeny v této publikaci.  

Pomocí názorného schématu schvalovacího procesu pro povolení nových GMO na trh Vás leták seznámí s velmi propracovaným procesem, kterým musí každý nový GMO před vstupem na trh projít. Do celého procesu je zapojeno mnoho odborných institucí, ať už na úrovni jednotlivých členských států, tak na úrovni EU. Za Českou republiku se k žádostem o povolení nových GMO na trh vyjadřuje Vědecký výbor pro GM potraviny a krmiva.
V textu letáku se také dočtete o označování GM produktů dle platné legislativy, budete upozorněni na další sdělení na potravinách a krmivech, a dozvíte se v jaké míře se GM potraviny a krmiva vyskytují na trhu EU.

V případě zájmu o tištěnou verzi letáku kontaktujte Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství na e-mailovou adresu: dana.koubova@mze.cz.