Bezpečnost potravin

Informační centrum bezpečnosti potravin v pražské zoo

Vydáno: 22. 5. 2006
Autor:

Další z akcí, která proběhla v rámci Dnů bezpečnosti potravin, které pořádá Informační centrum bezpečnosti potravin (IC BP) Ústavu zemědělských a potravinářských informací ve spolupráci s Úřadem pro potraviny ministerstva zemědělství a dalšími subjekty ve dnech 15. až 24. května 2006, byl Den bezpečnosti potravin v ZOO Praha.

Pro zhruba 9200 návštěvníků, kteří v sobotu 20. května přišli do zoologické zahrady v pražské Tróji,  IC BP připravilo program propagující problematiku bezpečnosti potravin. Program celého dne byl koncipován pro rodiny s dětmi.

 

Prostor Dětského areálu s přírodním amfiteátrem a Dětským statkem v sousedství byl ideálním místem jak pro naučně-zábavný program pro děti umělecké skupiny Standa a Vanda, tak pro mobilní Infopult IC BP pro dospělé. Do tří představení  „Přijela k vám návštěva“  (program začínal v 11, 13 a 15 hodin) se aktivně zapojily zhruba tři stovky dětí. Někteří rodiče sledovali představení s nimi, jiní se u Infopultu zajímali o problematiku bezpečnosti potravin. Dotazy se týkaly především aktuální ptačí chřipky, BSE, oblíbených „éček“, značení potravin, výživových doporučení apod. Na dotazy odpovídali pracovníci ministerstev zemědělství a zdravotnictví a ÚZPI.

 

K dispozici byla řada tištěných propagačně-informačních materiálů, kterých bylo v průběhu celého dne rozdáno mezi návštěvníky zoo na 4000 kusů.

 

Spolu s představením, tematicky vycházejícím z obsahu letáku WHO „5 klíčů k bezpečnému stravování“ upraveného pro děti, byl hitem dne vědomostní kvíz pro celou rodinu, kde měly především děti (za pomoci rodičů) zatrhnout správnou možnost odpovědi na pět otázek týkajících se problematiky bezpečného stravování. Odměnou jim byla jak CD s písničkami z představení Přijela k vám návštěva, tak zajímavě řešená tematická Kvarteta i bloky a tužky s logem ministerstva zemědělství. Sešlo se na 400 vyplněných formulářů s vesměs všemi správně zatrženými odpověďmi.

 

Akce v zoo byla první (řeklo by se zkušební) akcí tohoto druhu, kterou IC BP uskutečnilo pro širokou veřejnost. Zdárný průběh, na němž se podíleli i pracovníci zoo, za což jim patří poděkování, a dobrý ohlas mezi návštěvníky, nás utvrdil v přesvědčení, že to byl krok správným směrem a že s podobnými akcemi  musíme počítat i v příštích ročnících Dnů bezpečnosti potravin.      

 

Mgr. S. Bodoková