Bezpečnost potravin

Informační akce PK ČR – Implikace novely zákona č. 110/1997

Vydáno: 28. 8. 2014
Autor: PK ČR

Potravinářská komora ČR pořádá v řjnu 2014 cyklus informačních akcí pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti.

Implikace novely zákona č. 110/1997 Sb. z pohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV

Obsahová náplň – témata školení (každé školení vždy obsahuje všechny čtyři oblasti):

1. Nové legislativní požadavky EU v novele zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách
Implikace legislativních změn a jejich praktické dopady na dílčí části produkčního řetězce (zpracování a výroba, uvádění na trh a označování) PPP
Tvorba projektů přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a budování konkurenční výhody v kontextu nové legislativy PPP
Aktuální a očekávané trendy EU v oblasti přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, bezpečnosti, jakosti, hygieny, správné výrobní praxe, zavádění udržitelných technologií a efektivních systémů managementu
Lektoři: Ing. Jindřich Fialka/Ing. Martin Štěpánek

2. Potenciál využívání evropských systémů kvality (CHZO/CHOP/TZS) a jejich komplementarita s budováním privátních programů kvality.
Lektoři: Ing. Jindřich Fialka/Ing. Martin Štěpánek/JUDr. Markéta Schönbornová

3. Budoucí PRV z pohledu PPP
Komplexní pohled na nastavení podpůrných operací v rámci programového dokumentu rozvoje venkova na období 2015-2020 napříč agro-potravinářským sektorem a příležitosti pro jeho udržitelný rozvoj.
Lektoři: Ing. Jan Ulrich

4. Budoucí I. pilíř SZP z pohledu PPP
Hlavní trendy vývoje potravinářského trhu v ČR a EU, mj. v kontextu dopadu budoucího systému přímých plateb (platební nároky) a společných organizací trhu (SOT pro dílčí komodity) EU a zavádění inovací, nových technologických postupů a znalostí v oboru
Lektoři: Ing. Martin Hlaváček/doc. Ing. Luboš Smutka, PhD./Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck
* konkrétní pořadí přednáškových bloků bude známo v den konání semináře

Místa a termíny konání (čas vždy od 8:00 do 17:00):
Praha 3, Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 – pondělí 6.10.2014
České Budějovice, Hotel Budweis, Mlýnská 6, 370 01 – úterý 7.10.2014
Pardubice, Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02 – středa 8.10.2014
Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 596 01 – čtvrtek 9.10.2014
Ústí nad Labem, Hotel Vladimír, Masarykova 36, 400 01 – pátek 10.10.2014
Liberec, Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3, 460 01 – pondělí 13.10.2014
Ostrava, Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703, 700 30 – úterý 14.10.2014
Brno, Hotel International, Husova 16, 659 21 – středa 15.10.2014
Plzeň, Hotel Gondola, Pallova 44/12, 301 00 – čtvrtek 16.10.2014
Praha, ČZU – budova SIC, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21 – pátek 17.10.2014.

Závazné žádosti o účast na akci / přihlášky zasílejte na email: vacek@foodnet.cz s uvedením jména a příjmení s termínem a místem konání. (maximální kapacita míst je omezena)
Kontaktní osoba pro bližší informace a zasílání přihlášek:
Ing. Tomáš Vacek
Potravinářská komora ČR
Počernická 96/272
108 03 Praha 10 – Malešice
tel.: +420 296 411 191
mobil: +420 733 580 491
vacek@foodnet.cz
www.foodnet.cz

 
Zdroj:  PK ČR