Bezpečnost potravin

Informace pro obchodníky, dovozce vajec a vaječných výrobků

Vydáno: 31. 10. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 31. 10. 2014.

Tato zpráva je určena po obchodníky, kteří hodlají dovážet vejce a vaječné výrobky ze třetích zemí, jde o změnu seznamu schválených podniků.

Dovoz vajec a vaječných výrobků ze třetích zemí do EU upravuje nařízení Komise (ES) č. 798/2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a stanoví též požadavky na vydání veterinárního osvědčení. Dle uvedeného nařízení je dovoz vajec a vaječných výrobků možný pouze ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I části 1 uvedeného nařízení.

Uvedení třetí země na seznamu schválených zemí je sice nezbytnou, nikoliv však jedinou podmínkou, aby byl dovoz do EU možný. Vejce a vaječné výrobky totiž musejí pocházet nejenom ze schválené třetí země, ale i ze schváleného závodu.

Jelikož Evropská komise závody pro dovoz těchto komodit schválené doposud neměla, schválila Státní veterinární správa na základě garancí zaslaných kompetentními úřady oslovených zemí, několik závodů ve třetích zemích (USA, Rusko) pro dovoz vaječných výrobků do ČR. Seznam těchto podniků byl dovozcům k dispozici na webových stránkách SVS.

Koncem září 2014 Evropská komise schválila a zveřejnila seznam závodů, ze kterých je možné vejce a vaječné výrobky do EU dovážet. Z těchto důvodů je nezbytné řídit se uvedeným seznamem a dovážet vejce a vaječné výrobky pouze ze zařízení schválených Evropskou komisí. Seznam zařízení je možné najít na webových stránkách http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_cs.htm nebo na http://eagri.cz/public/web/svs/portal/obchodovani-vet-zbozi/seznamy-tretich-zemi/, kliknutím na SANCO (podniky).

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR