Bezpečnost potravin

Informace o výskytu salmonelózy u chovatelů, kteří krmili svá zvířata (hady) mraženými hlodavci

Vydáno: 24. 2. 2022
Autor: Food Standards Agency

Informace a doporučení anglického Úřadu pro potraviny (Food Standards Agency)

Anglický úřad pro potraviny FSA (Food Standards Agency) vydal další doporučení a pokyny pro chovatele plazů, ptáků a dalších zvířat, kteří používají jako krmivo zmrazené myši. FSA vydal své pokyny v souvislosti s výskytem salmonelózy u lidí, která měla spojitost právě s krmením zvířat zmrazenými myšmi.

Od prvního nahlášení ohniska nákazy v roce 2015 došlo k téměř 900 případům onemocnění salmonelou. Salmonelóza je bakteriální onemocnění, které postihuje střeva. Bakterie Salmonella se mohou přenášet z nakažených zvířat na lidi nebo konzumací kontaminovaných potravin nebo vystavením kontaminovanému prostředí a následně vyvolat onemocnění – salmonelózu.

Sledovaná nákaza bakterií salmonelou v UK byla spojena se specifickými produkty z mražených myší. Úřad FSA zařídil stažení zjištěných závadných produktů. Vzhledem k tomu, že závadné produkty nebyly pouze od jednoho dodavatele, úřad FSA pokračuje v šetření původu nákazy a informace průběžně aktualizuje.

Úřad FSA instruoval majitele plazů a další chovatele, kteří měli zásobu závadných zmrazených myší, aby je vrátili na místo nákupu, aby byly bezpečné zlikvidovány. FSA a další úřady také varují chovatele, aby byli zvláště opatrní při manipulaci se zmrazenými hlodavci včetně myších produktů a jejich obalů nejen z identifikovaných šarží, kvůli možnému riziku nákazy salmonelou.

Chovatelé by si měli důkladně mýt ruce mýdlem a vodou ihned po kontaktu, když manipulují nejen s produktem, ale také s plazy a souvisejícím vybavením, kvůli riziku onemocnění.

Rady rodičům a opatrovníkům dětí manipulujících s plazy

Během těchto infekcí bakterií Salmonella byly postiženy zvláště děti. Úřad FSA proto vyzývá rodiče a opatrovníky, aby se ujistili, že si všichni důkladně umyjí ruce teplou mýdlovou vodou pokaždé, když manipulují se zmrazenými myšmi a krmí jimi své mazlíčky, aby se snížilo riziko onemocnění salmonelou. Jak vivárium, tak i místa, kde se plazi mohou vyskytovat, mohou být kontaminovány salmonelou. Proto je třeba dodržovat správnou hygienu. Pokud chovatelé nebo jiní členové rodiny onemocní s  příznaky, jako je průjem, bolest břicha a horečka, mají kontaktovat svého lékaře. Pokud má někdo příznaky střevního onemocnění, je důležité, aby si pravidelně myl ruce a vyhnul se přípravě jídla pro ostatní. Do práce nebo do školy se nemá jít dříve než 48 hodin po odeznění příznaků, aby byla snížena pravděpodobnost přenosu infekce.

 

Zdroj: Food Standards Agency

Foto: Shutterstock