Bezpečnost potravin

Informace o preventivním stažení výrobků značky „Tapas“

Vydáno: 13. 1. 2012
Autor: berankova1

Tisková zpráva společnosti MAKRO Cash & Carry ČR ze dne 12. 1. 2012.

Praha, 12. ledna 2012 – MAKRO Cash & Carry ČR se rozhodlo předběžně stáhnout z prodeje výrobek sušená šunka značky TAPAS na území České republiky poté, co byl v několika testovaných vzorcích distribuovaných v zahraničí zjištěn vyšší než přirozený obsah listerií. Aby se předešlo možnému negativnímu vlivu na zdraví spotřebitelů, rozhodla se společnost učinit toto preventivní opatření. Stahování bylo zahájeno na základě rutinních mikrobiologických testů produktů značky Tapas realizovaných zahraniční centrálou společnosti.

Stažení se týká tohoto produktů:
 Tapas Serrano sušená šunka krájená, 80 gramů
 

Ačkoliv jsme nezaznamenali žádné stížnosti či zdravotní problémy, rozhodlo se MAKRO Cash & Carry ČR v součinnosti se zahraniční centrálou pro toto preventivní opatření. Listerie jsou totiž patologickým organismem, který může nejčastěji způsobit horečku, bolesti svalů a průjem a pro lidi s oslabeným imunitním systémem může infekce listerií znamenat závažné ohrožení.
 
Výrobky byly neprodleně staženy ze všech obchodů. Díky firemní databázi registrovaných zákazníků byli souběžně o stažení informováni všichni zákazníci, kteří inkriminovaný výrobek zakoupili. Všem zákazníkům, jichž se stažení výrobků týká, budou vráceny peníze. V České republice jsme takto kontaktovali  357 zákazníků, kteří zakoupili celkem 514 balení výrobku Tapas Serrano šunka krájená, 80 gramů. Z tohoto počtu je 36 registrováno jako nezávislý maloobchodník, tito zákazníci zakoupili celkem 62 kusů výrobku. Na základě přímé komunikace s těmito zákazníky je zřejmé, že k zásahu veřejnosti z volného prodeje nedošlo.  
 
Zároveň jsme vybrali namátkově dvě šarže, u kterých byl lokálně proveden test na množství a přítomnost listerií s výsledkem pod legislativním limitem (naměřeno méně než 50 KTJ na gram, limit podle nařízení EU č. 1441/2007 je 100 KTJ na g).
 
O situaci jsme informovali Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a Státní veterinární správu, se kterými jsme v úzkém kontaktu.
 
MAKRO Cash & Carry vždy klade maximální možný důraz na bezpečnost a kvalitu potravin a považuje je za jednu z priorit svého podnikání. Pravidelné kontroly kvality provádí nezávislé laboratoře i interní oddělení kvality, aby byly včas zjištěny možné nedostatky a zajištěna maximální kvalita výrobků.

(Romana Nýdrle, Communications Manager MAKRO Cash & Carry CR s.r.o.)

http://www.makro.cz/public/makro-cz/Domu/Tiskove-zpravy/Tapas