Bezpečnost potravin

Informace Ministerstva zemědělství k domácí, tj. nepovolené výrobě lihu v ČR

Vydáno: 24. 8. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

V ČR není možné vyrábět doma líh, lihoviny ani ovocné destiláty bez patřičného povolení nebo příslušné koncese.

Foto: Shutterstock

Tzv. domácí výroba lihu v ČR, a to i pro vlastní potřebu, je považována za nedovolenou (nelegální), a to včetně výroby lihovin a ovocných destilátů.

V ČR není možné vyrábět doma líh, lihoviny ani ovocné destiláty bez patřičného povolení (povolení k provozování pěstitelské pálenice, které vydává Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o lihu“) nebo bez příslušné koncese s názvem „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.

Dále považujeme za vhodné upozornit na povinnosti plynoucí z ustanovení § 16 odst. 2 zákona o lihu, kde je stanovena následující oznamovací povinnost:

„Právnické nebo fyzické osoby dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu jsou povinny oznámit Ministerstvu zemědělství a místně příslušnému správci spotřební daně z lihu do tří dnů jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, kterým bylo toto zařízení prodáno, nebo místo, kam bylo zařízení přemístěno“.

Tato oznamovací povinnost platí pochopitelně i pro dovoz ze třetích zemí. Každá fyzická či právnická osoba, která bez výše uvedeného povolení/koncese např. ovocný destilát vyrobí nebo dokonce vyrábí opakovaně (i v případě splnění výše uvedené oznamovací povinnosti), může být podle ustanovení § 17 odst. 1 nebo § 17a odst. 1 písm. h) zákona o lihu sankcionována za výrobu lihu bez povolení pokutou, a to ve výši až 10 000 000,- Kč.

Ministerstvo zemědělství považuje nelegální výrobu lihu za velmi společensky závažnou činnost, která může ohrozit zdraví obyvatel, případně způsobit úmrtí a má rovněž neblahý vliv na výběr spotřební daně z lihu.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství