Bezpečnost potravin

Informace KHS Pardubického kraje k situaci v zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu Polička

Vydáno: 8. 8. 2019
Autor: KHS Pardubického kraje

Informace Krajské hygienické stanice Pardubického kraje

Dne 5. 8. 2019 obdržela KHS informaci o zvýšeném výskytu průjmových onemocnění u obyvatel v Poličce a Pomezí. S provozovatelem skupinového vodovodu bylo dohodnuto vzorkování vody a dnes 6. 8. 2019 předběžné výsledky rozborů vzorků ze zdroje veřejného vodovodu v Poličce ukazují na zvýšený výskyt indikátorových bakterií fekálního původu. Jedná se o běžné bakterie ze zažívacího traktu lidí, jejich nález ale indikuje možnost přítomnosti patogenních mikroorganismů typu enterovirů, které jsou nejčastějším původcem průjmových onemocnění. K potvrzení byly odebrány další vzorky vody na speciální virologické vyšetření.

Provozovatel vodovodu v současné době provádí opatření k zajištění vyhovující kvality vody: byly odstaveny zdroje v Poličce a probíhá proplachování sítě vodou se zvýšeným obsahem chloru.

KHS za současného stavu doporučuje občanům zásobovaným z veřejného vodovodu v Poličce a Pomezí vodu z veřejného vodovodu k přímé spotřebě převařovat nebo používat přednostně vodu balenou. Z důvodu předběžné opatrnosti se doporučuje převařovat vodu, která se používá k pití, čištění zubů, mytí ovoce a přímo konzumované zeleniny, přípravě studených nápojů nebo jiných nevařených potravin.

Ke spolehlivé dezinfekci vody varem postačí ji uvést jedenkrát do varu, např. ve varné konvici tak, že bublá celá její hladina (a voda má přibližně 100 °C) a pak ji nechat asi 10 minut stát a přirozeně chladnout. POZOR NA RIZIKO OPAŘENÍ !

Převařená a následně ochlazená voda by měla být používána i k péči o tělo kojenců a malých dětí a dále k čištění hraček a předmětů, které mohou kojenci a malé děti vkládat do úst.

Jinak k mytí, splachování toalet a dalším účelům lze vodovodní vodu používat bez omezení, k mytí rukou používat dostatek mýdla a pokud nepoužíváte antibakteriální mýdlo, je vhodné po umytí rukou ještě použít nějaký přípravek na dezinfekci rukou, např. na bázi alkoholu.

Prosíme, abyste předali tyto informace také svým spolubydlícím a sousedům.

KHS předpokládá odvolání tohoto doporučení po opakovaném zjištění vyhovujících výsledků rozborů vzorků vody.

 

 

Zdroj: KHS Pardubického kraje