Bezpečnost potravin

Informace k závadné pitné vodě v Novém Boru

Vydáno: 25. 8. 2015
Autor: KHS Libereckého kraje, SčVK

Informace KHS Libereckého kraje a Společnosti Severočeské vodovody a kanalizace.

Od pátku 21. 8. 2015 se KHS Libereckého kraje intenzivně zabývá situací v Novém Boru poté, co obdržela stížnosti na výskyt zdravotních potíží u obyvatel.

Laboratorními rozbory pitné vody byla v sobotu 22.8.2015 potvrzena přítomnost fekálního znečištění vody v některých částech města. Současně byla u 2 pacientů potvrzena infekce noroviry. Souvislost mezi norovirovým onemocněním a pitnou vodou zatím není potvrzena, nicméně bakteriologický nález v pitné vodě byl natolik závažný, že byl vydán zákaz používání pitné vody a dodavatel zajistil náhradní zásobování pitnou vodou a současně intenzivně pracuje na odstranění závady.

Současně KHS upozorňuje, že noroviry se šíří aerosolem a je tedy možný další přenos mezi lidmi, bez souvislosti s momentální kvalitou pitné vody. Průjmová onemocnění však mohou být způsobena i bakteriemi, zjištěnými v pitné vodě ve vyjmenovaných oblastech. To znamená, že vodu z kohoutku nelze až do odvolání používat k pití, přípravě pokrmů, čištění zubů ani mytí nádobí nebo čištění pracovních ploch, kde se manipuluje s potravinami.

Zákaz používání pitné vody z vodovodního řadu se týká části obce Okrouhlá, zásobované vodojemem  a dále vyjmenovaných ulic v Novém Boru: Revoluční, Lužická, Egermannova, Komenského, Lipová, Jungmannova, Na Slovance, Akátová, Dobrovského, Gen. Svobody, Havlíčkova, Komenského, Lidická, Nábřežní, Nemocniční, Odboje, Podskalská, Severní, U Rybníčku, U Studánky, U Vodárny, Úvoz, Zátiší a Žižkova.

Bližší informace na webu Města Nový Bor zde nebo přímo na webu společnosti SčVK zde.

Další informace zde: leták voda Nový Bor

Zdroj:  Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

Nový bor a Okrouhlá

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) zkontrolovala kvalitu vody všech zdrojů, kterými je zásobováno město Nový Bor. Všechny tyto zdroje mají vyhovující kvalitu vody.

I přes toto zjištění v ulici Revoluční a Lužická prokázaly 2 vzorky nevyhovující kvalitu vody. K lokálnímu znečištění mohlo dojít ze zatím neidentifikovaného místního zdroje, např. studny, který byl použit v době plánované odstávky dne 18. 8. 2015. Tím mohlo dojít ke kontaminaci části veřejné vodovodní sítě. SčVK prověřuje technický stav všech vodovodních přípojek, kterých se týkala uvedená plánovaná odstávka vody. V současné době byly lokalizovány oblasti, kde došlo ke zhoršení kvality pitné vody. Jedná se o ulice Revoluční, Lužická, Egermannova, Komenského, Jungmannova, Lipová, Slovanka, Akátová, Dobrovského, Gen. Svobody, Havlíčkova, Komenského, Lidická, Nábřežní, Nemocniční, Odboje, Podskalská, Severní, U Rybníčku, U Studánky, U Vodárny, Úvoz, Zátiší a Žižkova.

Ve všech těchto vyjmenovaných ulicích platí ZÁKAZ používání vody z kohoutku jako vody pitné. Do odvolání používejte vodu z kohoutku pouze jako vodu užitkovou. Náhradní zásobování pitnou vodou je poskytováno prostřednictvím mobilních cisteren.

SčVK zároveň provádí příslušná technická a technologická opatření na síti včetně dalších kontrolních odběrů vzorků. Další výsledky odebraných vzorků budou známy zítra tj. 25. 8. v dopoledních hodinách a na základě těchto výsledků bude stanoven další postup zásobení pitnou vodou. SčVK průběžně komunikuje s Krajskou Hygienickou stanicí Libereckého kraje a informuje starostu města Nový Bor.

V rámci intenzivního vzorkování v Novém Boru a okolí, byly provedeny i odběry v obci Okrouhlá. Zde jsme u jednoho z vodojemů zaznamenali zhoršení kvality vody z důvodu dešťových srážek, které byly v minulém týdnu. Z tohoto vodojemu je zásobována jedna třetina obce Okrouhlá. Vzhledem ke zhoršení kvality vody platí i zde ZÁKAZ používání vody z kohoutku jako pitné a náhradní zásobování obce Okrouhlá pitnou vodou je poskytováno prostřednictvím cisteren. Zásobování obce Okrouhlá nesouvisí se zásobováním města Nový Bor.

Zdroj:  Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.