Bezpečnost potravin

Informace k výskytu metylalkoholu v lihovinách ke dni 23. 9. 2013

Vydáno: 7. 10. 2013
Autor: SZPI

Informace SZPI ke dni 23. 9. 2013.

Inspektoři kontrolují zejména tržnice, stánky, menší prodejny a výrobce. Pokud SZPI zjistí výskyt podezřelé lihoviny, neprodleně odebere vzorek, místo zapečetí a uloží opatření neuvádět předmětnou šarži nápoje do oběhu. 
Informace o výsledku kontrol alkoholu provedených SZPI
Celkem odebráno vzorků: 1 630
Výsledky laboratorních analýz: 1 298 vyhovujících vzorků

Související dokumenty

Zdroj:  SZPI