Bezpečnost potravin

Informace k výskytu metylalkoholu v lihovinách ke dni 16.11.2012

Vydáno: 19. 11. 2012
Autor: SZPI ČR

Tisková zpráva SZPI ČR ze dne 16.11.2012

Aktuální kontroly alkoholu inspektory SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) od pátku 7. září intenzívně kontroluje prodejce a výrobce alkoholu v souvislosti s výskytem případů otravy metanolem.

Vzhledem k aktuálnímu stavu vyhlásil ústřední ředitel SZPI Ing. Jakub Šebesta v pondělí 10. září tzv. mimořádnou situaci (krizová situace dle vnitřních předpisů úřadu), SZPI proto nasadila veškerý personál, v terénu provádí kontrolu všech 215 inspektorů a počet kontrol alkoholu se zvýšil několikasetnásobně oproti běžnému stavu. Inspekce úzce spolupracuje s generálním ředitelstvím cel ČR a hygienickou službou.

Inspektoři kontrolují zejména tržnice, stánky, menší prodejny a výrobce. Pokud SZPI zjistí výskyt podezřelé lihoviny, neprodleně odebere vzorek, místo zapečetí a uloží opatření neuvádět předmětnou šarži nápoje do oběhu. 

Počet zkontrolovaných provozoven ke dni 11. listopadu: 31 623

Počet odebraných vzorků: 843

Počet vzorků, kde byla ukončena analýza: 781

 

Související dokumenty

[vzory kolků.pdf]

[Závadný_alkohol_-_etikety.doc]

SZPI ČR