Bezpečnost potravin

Informace k výskytu metylalkoholu v lihovinách ke dni 16.10.2012

Vydáno: 16. 10. 2012
Autor: SZPI ČR

Informace SZPI ČR ze dne 16.10.2012

Aktuální kontroly alkoholu inspektory SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) od pátku 7. září intenzívně kontroluje prodejce a výrobce alkoholu v souvislosti s výskytem případů otravy metanolem.

Vzhledem k aktuálnímu stavu vyhlásil ústřední ředitel SZPI ing. Jakub Šebesta v pondělí 10. září tzv. mimořádnou situaci (krizová situace dle vnitřních předpisů úřadu), SZPI proto nasadila veškerý personál, v terénu provádí kontrolu všech 215 inspektorů a počet kontrol alkoholu se zvýšil několikasetnásobně oproti běžnému stavu. Inspekce úzce spolupracuje s generálním ředitelstvím cel ČR a hygienickou službou.

Inspektoři kontrolují zejména tržnice, stánky, menší prodejny a výrobce. Pokud SZPI zjistí výskyt podezřelé lihoviny, neprodleně odebere vzorek, místo zapečetí a uloží opatření neuvádět předmětnou šarži nápoje do oběhu. 

Počet zkontrolovaných provozoven ke dni 9. října: 25 766

Počet odebraných vzorků: 636

Počet vzorků, kde byla ukončena analýza: 559

Všechny dosud analyzované vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující z hlediska obsahu metanolu / nepředstavují akutní riziko.

Související dokumenty:

[Závadný_alkohol_-_etikety.doc] (Velikost souboru: 2,5 MB, formát: doc)

SZPI ČR