Bezpečnost potravin

Informace k výskytu metylalkoholu v lihovinách ke dni 1.10.2012

Vydáno: 1. 10. 2012
Autor: SZPI

Informace SZPI ze dne 1.10.2012

Informace k výskytu metylalkoholu v lihovinách

Aktuální informace z kontrol

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové mimořádné opatření ze dne 27.9. 2012 s účinností od 13:25 hodin

Doporučení

Testování lihovin

Kontrola pěstitelského pálení

Související články, odkazy, zprávy,…

Kontakty

Aktuální kontroly alkoholu inspektory SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) od pátku 7. září intenzívně kontroluje prodejce a výrobce alkoholu v souvislosti s výskytem případů otravy metanolem.

Vzhledem k aktuálnímu stavu vyhlásil ústřední ředitel SZPI ing. Jakub Šebesta v pondělí 10. září tzv. mimořádnou situaci (krizová situace dle vnitřních předpisů úřadu), SZPI proto nasadila veškerý personál, v terénu provádí kontrolu všech 215 inspektorů a počet kontrol alkoholu se zvýšil několikasetnásobně oproti běžnému stavu. Inspekce úzce spolupracuje s generálním ředitelstvím cel ČR a hygienickou službou.

Inspektoři kontrolují zejména tržnice, stánky, menší prodejny a výrobce. Pokud SZPI zjistí výskyt podezřelé lihoviny, neprodleně odebere vzorek, místo zapečetí a uloží opatření neuvádět předmětnou šarži nápoje do oběhu. 

Počet zkontrolovaných provozoven ke dni 26. září: 18 163

Počet odebraných vzorků: 520

Počet vzorků, kde byla ukončena analýza: 419

Všechny dosud analyzované vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující z hlediska obsahu metanolu / nepředstavují riziko.

Související dokumenty:

 [Závadný_alkohol_-_etikety.doc]

SZPI