Bezpečnost potravin

Informace k výskytu metanolu v lihovinách

Vydáno: 27. 9. 2012
Autor: SZPI

Aktuální informace z kontrol SZPI.

Aktuální kontroly alkoholu inspektory SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) od pátku 7. září intenzívně kontroluje prodejce a výrobce alkoholu v souvislosti s výskytem případů otravy metanolem.

Vzhledem k aktuálnímu stavu vyhlásil ústřední ředitel SZPI ing. Jakub Šebesta v pondělí 10. září tzv. mimořádnou situaci (krizová situace dle vnitřních předpisů úřadu), SZPI proto nasadila veškerý personál, v terénu provádí kontrolu všech 215 inspektorů a počet kontrol alkoholu se zvýšil několikasetnásobně oproti běžnému stavu. Inspekce úzce spolupracuje s generálním ředitelstvím cel ČR a hygienickou službou.

Inspektoři kontrolují zejména tržnice, stánky, menší prodejny a výrobce. Pokud SZPI zjistí výskyt podezřelé lihoviny, neprodleně odebere vzorek, místo zapečetí a uloží opatření neuvádět předmětnou šarži nápoje do oběhu.

Počet zkontrolovaných provozoven ke dni 24. září: 16 565

Počet odebraných vzorků: 494

Počet vzorků, kde byla ukončena analýza: 363

Všechny dosud analyzované vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující z hlediska obsahu metanolu / nepředstavují riziko.

Zdroj: SZPI