Bezpečnost potravin

Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v objektu Poljanovova 3158/5, Praha 4

Vydáno: 14. 11. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ke dni 14. 11. 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) informuje, že v rámci kontroly jakosti teplé vody na základě provedeného odběru vzorku teplé vody dne 30. 9. 2019 v objektu Poljanovova 3158/5, Praha 4 a jeho laboratorního rozboru byla zjištěna  

nevyhovující jakost teplé vody v ukazateli Legionella species.  

Zjištěná hodnota: 5100KTJ/100ml, doporučený hygienický limit: 100KTJ/100ml (KTJ = kolonie tvořící jednotka).  

Současně bylo zjištěno, že vzorek teplé vody na výstupu z výměníku nevyhověl doporučené hodnotě ukazatele.  

V této souvislosti HSHMP preventivně doporučuje, zejména pro dospělé osoby s defektem imunitního systému, osoby po onkologické léčbě, omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou do doby zjednání nápravy ze strany vlastníka.  

Vyhláška č. 252/2004 Sb. nestanovuje v bytových domech pro ukazatel Legionella spp. závazný hygienický limit, ale stanoví pouze doporučenou hodnotu, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat. Hygienický limit jako mezní hodnota platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení, pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody.  

Překročení doporučené hodnoty jakéhokoli ukazatele jakosti teplé vody není porušením právního předpisu. Opatření ze stejného důvodu nelze ukládat ani vlastníkovi/spoluvlastníkům objektu.  

Jelikož legionelu lze eliminovat chemickou desinfekcí rozvodu teplé vody, HSHMP doporučuje vlastníkovi objektu provedení chemické desinfekce rozvodů teplé vody prostřednictvím odborné firmy.

Dále HSHMP doporučuje před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně čisticím přípravkem s obsahem chloru vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová. 


Co je Legionella: Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí.  Na rozdíl od jiných, běžných vodních mikroorganizmů se dokáže množit až do teploty 45°C a prokazatelně přežívá i teplotu 60°C. Tolerance k vyšší teplotě ji umožňuje namnožit se v špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Legionella je schopná způsobit zápal plic. Ohroženou skupinou jsou lidé s oslabenou imunitou a starší osoby, děti ohroženou skupinou nejsou. Jak dojde k nákaze? Vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího Legionelly.  Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody, nejběžnějším zdrojem v bytech jsou sprchy. Podrobnější informace na: http://hygpraha.cz/dokumenty/problematika-legionel-v-teple-vode-bytovych-domu-2833_2833_475_1.html


 

V případě dalších dotazů volejte v úřední době HSHMP: 296 336 718, 296 336 742, 296 336 720. 

Ing. Pavel Šebák
odbor hygieny obecné a komunální
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rytířská, Praha 1

Zdroj: HSHMP