Bezpečnost potravin

Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v objektu Česká 1113/1, Praha 5

Vydáno: 27. 12. 2017
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 22. 12. 2017.

Výsledky rozborů vzorků teplé vody odebrané dne 28. 11. 2017 v rámci státní kontroly kvality teplé vody prováděné Hygienickou stanicí hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) v objektu Česká 1113/1, Praha 5, prokázaly  

nevyhovující kvalitu teplé vody v ukazateli Legionella species
 
Zjištěná hodnota byla: 1 600 KTJ/100ml, doporučený hygienický limit je: 100 KTJ/100ml (KTJ – kolonie tvořící jednotka). Teplá voda na výstupu z výměníku vyhověla doporučeným hodnotám.  

HSHMP obyvatelům domu preventivně doporučuje omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou do doby odstranění kontaminace.  

Vyhláška č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, neuvádí v případě bytových domů pro ukazatel Legionella spp. závazný hygienický limit

Hovoří pouze o doporučené hodnotě (limit jako mezní hodnota platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení, pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody); neboť výslovně uvádí, že pro ostatní objekty platí jako doporučená hodnota, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat.  

Překročení doporučené hodnoty dotčeného ukazatele jakosti teplé vody není porušením právního předpisu, a tudíž nelze výrobci teplé vody efektivně ukládat nápravná opatření, ani uplatňovat sankce. Opatření ze stejného důvodu nelze ukládat ani vlastníkovi objektu, který současně ani není ze zákona odpovědnou osobou.  

HSHMP doporučuje: Před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně savem vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.
Dále doporučuje vlastníkovi objektu provedení chemické desinfekce rozvodů teplé vody prostřednictvím odborné firmy.  

Co je Legionella? Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí.  Na rozdíl od jiných, běžných vodních mikroorganizmů se dokáže množit až do teploty 45 °C a prokazatelně přežívá i teplotu 60 °C. Tolerance k vyšší teplotě ji umožňuje namnožit se v špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Legionella je schopná způsobit zápal plic. Ohroženi jsou lidé s oslabenou imunitou a starší osoby, děti ohroženou skupinou nejsou. Jak dojde k nákaze? Vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího Legionelly.  Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody, nejběžnějším zdrojem v bytech jsou sprchy.  

Podrobnější informace jsou uvedeny na odkazu: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/problematika-legionel-v-teple-vode-bytovych-domu-2833_2833_475_1.html

 

V případě dotazů volejte: 296 336 718, 296 336 742, 296 336 720  

V Praze 22. 12. 2017 
Mgr. Matěj Čermák
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 
 

Příloha:

Zdroj: HSHMP