Bezpečnost potravin

Informace k případu falšování lihovin metylalkoholem

Vydáno: 14. 9. 2012
Autor: SZPI ČR

Zpráva SZPI ČR ze dne 13. 09. 2012

Aktuální informace z kontrol

Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s rostoucím počtem případů otrav metylalkoholem

Doporučení

Testování lihovin

Související články, odkazy, zprávy,…

Kontakty

 

Aktuální kontroly alkoholu inspektory SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) od pátku 7. září intenzívně kontroluje prodejce a výrobce alkoholu v souvislosti s výskytem případů otravy metanolem.

Vzhledem k aktuálnímu stavu vyhlásil ústřední ředitel SZPI ing. Jakub Šebesta v pondělí 10. září tzv. mimořádnou situaci (krizová situace dle vnitřních předpisů úřadu), SZPI proto nasadila veškerý personál, v terénu provádí kontrolu všech 215 inspektorů a počet kontrol alkoholu se zvýšil několikasetnásobně oproti běžnému stavu. Inspekce úzce spolupracuje s generálním ředitelstvím cel ČR a hygienickou službou.

Inspektoři kontrolují zejména tržnice, stánky, menší prodejny a výrobce. Pokud SZPI zjistí výskyt podezřelé lihoviny, neprodleně odebere vzorek, místo zapečetí a uloží opatření neuvádět předmětnou šarži nápoje do oběhu. 

Počet zkontrolovaných provozoven ke dni 12. září: 2614

Počet odebraných vzorků: 169

Počet vzorků, kde byla ukončena analýza: 89

Všechny dosud analyzované vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující z hlediska obsahu metanolu.

Zdroj: SZPI ČR