Bezpečnost potravin

Indikátory ozáření potravin

Vydáno: 13. 6. 2005
Autor:

Prostřednictvím speciálních známek–indikátorů, které mění barvu, lze zjistit, zda byla potravina vystavena účinkům gama-záření.

Firma Sherwood Technology Ltd. (Velká Británie) vyrábí řadu indikátorových známek, které zřetelně signalizují, že výrobek byl podroben příslušnému technologickému procesu. Jedna řada těchto známek je určena pro indikaci ozáření. Pokud je výrobek ozářen dávkou 5–100 kGy, známka změní barvu ze žluté na červenou (viz  obrázek). Známka se dodává ve dvou typech, a to:

* Gamma SteriDots YRD,

* Gamma Steristripe YRD.

 

Více informací o známkách – indikátorech je k dispozici na www.sherwoodtech.com.

 

Food Technology 59, 2005, č. 3, s. 64