Bezpečnost potravin

ILSI Europe: Funkční potraviny

Vydáno: 13. 5. 2008
Autor:

Publikace vydaná ILSI Europe v roce 2008. Obsahuje pracovní definici funkční potraviny platnou pro Evropu.

V rámci řady stručných monografií vydal ILSI Europe v roce 2008 další publikaci a sice věnovanou problematice tzv. “funkčních potravin” (viz příloha). Koncepce funkčních potravin vznikla v Japonsku. Cílem funkčních potravin bylo podporovat v dlouhodobém horizontu fyzické a duševní zdraví a pohodu člověka. Pro funkční potraviny byla vytvořena v japonské legislativě kategorie FOSHU (Foods for Specified Health Use, potraviny pro specifikované zdravotní účely). Aby se potravina mohla považovat za FOSHU, musí:
– vykazovat zdravotní nebo fyziologický účinek,
– mít formu běžné potraviny (není to tableta nebo kapsle),
– se konzumovat jako součást běžné stravy.
 
Ve druhé polovině 90. let minulého století financovala Evropská komise výzkumné aktivity, které se zaměřovaly na posouzení koncepce funkčních potravin. Do výzkumného projektu řešeného pod názvem FUFOSE (Functional Food Science in Europe) se zapojil velký počet evropských expertů na výživu a související obory a byla vytvořena zpráva, na které se dohodli všichni řešitelé projektu. Tato zpráva se začala široce využívat jako základ pro diskusi a další postup v oblasti funkčních potravin.
V rámci projektu FUFOSE byla vytvořena pracovní definice funkční potraviny. Funkční potravina je potravina, u které se “uspokojivě prokázalo, že vedle svých odpovídajících výživových účinků prospěšně ovlivňuje jednu nebo více požadovaných funkcí (target functions) v těle, a to buď zlepšením zdravotního stavu a pohody nebo snížením rizika onemocnění”. Podle této pracovní definice je “target function” biologická aktivita probíhající v těle, která je cílem pro intervenci z hlediska zachování nebo zlepšení zdraví a pohody nebo snížení rizika nemoci.

Z praktického hlediska může být funkční potravinou:

– přirozená, nemodifikovaná potravina;
– potravina, ve které byla prostřednictvím speciálních podmínek pěstování, šlechtění nebo biotechnologickými prostředky jedna ze složek zvýšena;
– potravina, ke které byla přidána složka poskytující prospěch;
– potravina, ze které byla technologickými nebo biotechnologickými prostředky odstraněna složka tak, že tato potravina poskytuje prospěch, který by jinak neměla;
– potravina, ve které byla určitá složka nahrazena jinou složkou s příznivými účinky;
– potravina, ve které byla k získání prospěchu určitá složka modifikována enzymovými, chemickými nebo technologickými prostředky;
– potravina, ve které byla modifikována biologická využitelnost určité složky;
– kombinace kteréhokoliv výše uvedeného případu.
 
Příloha: Functional Foods (pdf, 265 kB, 44 stran)