Bezpečnost potravin

II. mezinárodní konference ke školnímu stravování

Vydáno: 15. 8. 2014
Autor: Společnost pro výživu

ZDRAVÉ JÍDLO VE ŠKOLÁCH - Jak se daří v praxi aplikovat principy správné výživy.

II. mezinárodní konference ke školnímu stravování
ZDRAVÉ JÍDLO VE ŠKOLÁCH
(jak se daří v praxi aplikovat principy správné výživy)
Brno, Nová radnice, 17. září 2014

Toto setkání je pořádáno v rámci oslav 50. výročí školního stravování v České republice. Jeho cílem je výměna zkušeností se stravováním mladé generace v jednotlivých zemích.

Konference se bude konat pod záštitou náměstkyně primátora města Brna Ing. Jany Bohuňovské.

Pozvání prozatím přijali kolegové z USA, Francie, Ukrajiny, Rakouska.

Program bude upřesněn do konce srpna 2014 a vyvěšen na webových stránkách Společnosti pro výživu.
Místo konání: Sněmovní sál, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Jednací jazyk: čeština, angličtina

Účastnický poplatek: 400,- Kč (zahrnuje organizační náklady na tuto akci včetně občerstvení po celý den)

Na akci se prosím přihlašujte na níže uvedené adrese do 10. září 2014
Adresa: https://skoly.brno.cz/skoly/skoleni/

Bližší informace:
Bc. Anna Packová
odborný referent pro školní stravování
OŠMT MMB
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno
telefon: 542 17 21 28
packova.anna@brno.cz

Zdroj:  Společnost pro výživu