Bezpečnost potravin

Hygienické nedostatky mléka z farem

Vydáno: 27. 12. 2002
Autor:

Výsledky mikrobiologické kontroly vzorků mléka z farem jsou v SRN podstatně horší než vzorků z průmyslové výroby.

Řada spotřebitelů starajících se o své zdraví se v poslední době rozhoduje pro nákup mléka přímo u producentů. Spolkový výzkumný ústav mlékárenský (BAfM – Kiel, SRN) zkoumal 149 vzorků mléka z farem a zjistil u vzorků z 30 podniků (20,1 %) hygienické nedostatky. Dvakrát se jednalo o EHEC-bakterie (enterohemorhagické E. coli ) a 15krát Listeria monocytogenes . Podobně dopadly mléčné výrobky: ve 334 vzorcích sýrů byly sedmkrát zjištěny EHEC-bakterie.
EHEC-bakterie mohou vyvolávat těžké žaludeční potíže, průjmy, ale i poškození ledvin. Listerie mohou u obzvlášť citlivých osob (těhotné ženy, malé děti a osoby s oslabeným imunitním systémem) vyvolávat teploty, zvracení a onemocnění jako zápal mozkových blan.
29 % vyšetřovaných vzorků tak nedodrželo parametry stanovené nařízením o mléce. Podstatně lépe dopadlo výběrové mléko. Při vyšetřování pasterovaného mléka z mlékáren naopak nedošlo k z žádnému pře kročení požadovaných hodnot. BAfM proto doporučuje spotřebitelům, aby mléko z farem před konzumací převařili.
Podobné výsledky byly získány při vyšetření mlékárenských produktů prováděných úředními kontrolními orgány v SRN od ledna 1999 do prosince 2001. Výsledky potvrzují pozitivní účinek stanovení kritických kontrolních bodů pro bezpečnost potravin. V případě salmonely a S. aureus je jedná o ojedinělé případy.  L. monocytogenes se v sýrech vyskytuje častěji (30 případů z 518 vzorků), ale v nepatrných koncentracích. Ve vzorcích z průmyslových mlékáren byl zjištěn jen podíl 0,2 % pozitivních vzorků kontaminovaných salmonelou, L. monocytogenes nebo S. aureus (18 z 8 426 vzorků), zatímco ve vzorcích z přímého prodeje z farem je pozitivních 3,3 % (38 z 1 158 vzorků). Výsledkem je varování, aby spotřebitelé z rizikových skupin nekonzumovali syrové mléko a výrobky ze syrového mléka.
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, č. 11, s. 451–152
Dtsch. Milchwirtsch., 53. 2002, č. 23, s. 974–976