Bezpečnost potravin

Hygienici oznamují dobrou zprávu: kontrolované čerstvé ovocné a zeleninové nápoje jsou bezpečné

Vydáno: 15. 8. 2017
Autor: HSHMP

HSHMP informuje o výsledcích kontrol čerstvých ovocných a zeleninových nápojů.


Foto: Shutterstock

Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy vyráběné vymačkáním (odšťavněním) ovoce a zeleniny nebo jejich mixováním jsou dnes velmi vyhledávaným nápojem napříč generacemi u českých spotřebitelů. Tyto druhy zdravých drinků jsou přitom vyráběny ze surovin, které mohou být častými nositeli původců infekčních onemocnění: ovoce a zelenina jsou totiž velmi náročné plodiny na čištění, mytí a i další úpravu a při nevyhovující manipulaci v jakékoli fázi zpracování a podávání může dojít ke kontaminaci a rychlému pomnožení původců infekčních onemocnění. Bezpečnost čerstvých ovocných a zeleninových šťáv nebyla v minulosti ověřována z hlediska výskytu virů vůbec a ve větším měřítku ani z hlediska výskytu bakteriálních původců infekčních onemocnění. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) rozhodla a stanovila si tento regionální úkol v rámci své kontrolní činnosti na letošní rok. Pražští hygienici tak odebrali vzorky ovocných a zeleninových šťáv ve vytipovaných zařízeních provozujících stravovací služby na území hlavního města Prahy. „Cílem úkolu bylo ověřit úroveň zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti ovocných a zeleninových šťáv připravovaných bez tepelného opracování z čerstvého nebo mraženého ovoce a zeleniny  s důrazem na ověření bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pokrmů z hlediska přítomnosti vybraných mikrobiologických a virologických agens schopných vyvolat onemocnění,“ uvedl Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního městě Prahy.

Výsledky kontrol čerstvých ovocných a zeleninových nápojů

Na území hlavního města Prahy bylo během května a června 2017 (4 týdny po sobě jdoucí) odebráno zaměstnanci HSHMP ve 36 různých typech stravovacích zařízení (restaurace, specializované řetězce, kavárny, pevné stánky, bufety, zdravotnické zařízení) celkem 80 vzorků čerstvých ovocných a zeleninových šťáv. Cílem, jak je uvedeno výše, bylo ověření jejich bezpečnosti na mikrobiologické a virologické vyšetření (především Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica u kořenové zeleniny, noroviry). Pro kontrolní analýzy byly odebrány šťávy z čerstvého nebo mraženého bobulového a měkkého ovoce (maliny, borůvky, lesní směs, černý rybíz a jahody), ze zeleniny kořenové i plodové (mrkev, celer, petržel, okurka) a z červené řepy s přídavkem listové a naťové zeleniny nebo bylin (rebarbora, špenát, koriandr, máta).

Zároveň byly ze strany pražských hygieniků v provozovnách kontrolovány další povinnosti stanovené provozovatelům potravinářských podniků provozujících stravovací služby právními předpisy EU i ČR, a to zajištění sledovatelnosti, dodržování skladovacích podmínek, ochrana potravin a nápojů před kontaminací a dodržování osobní a provozní hygieny.

Laboratorní analýzy provedly Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. „Všechny vzorky osmdesáti odebraných šťáv ve sledovaných parametrech vyhověly. Přítomnost norovirů virologická vyšetření v žádném ze vzorků odebraných šťáv neprokázala. Ani bakteriální původci infekčních onemocnění z potravin a pokrmů – jako je Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Yersinie enterocolitica – nebyli v odebraných vzorcích zjištěni,“ představila výsledky Hana Kunstovná, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP a dodala: „Pouze ve dvou vzorcích šťáv byl zjištěn v nepatrných hodnotách výskyt Enterobacteriaceae, který by v případě vyšších hodnot mohl signalizovat nedodržování správné hygienické praxe.“  V těchto provozovnách budou proto znovu ze strany HSHMP provedeny kontroly s odběrem vzorků.

Z dalších povinností provozovatelů potravinářských podniků provozujících stravovací služby, které byly kontrolovány, bylo zjištěno neplnění povinností pouze v 1 případě a to v nezajištění vyhovujících teplot uchování surovin k výrobě šťáv (nakrájeného ovoce a zeleniny). „Uložili jsme jednu sankci ve výši čtyř tisíc korun,“ dodal Jarolímek.

 

V Praze dne 15. 8. 2017

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

Zdroj: HSHMP