Bezpečnost potravin

Hygienici na Slovensku potvrdili ptačí chřipku v komerčním chovu nosnic v Zlatnej na Ostrove

Vydáno: 30. 1. 2024
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Foto: Shutterstock

Tisková zpráva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenské republiky:

Bratislava, 29. januára 2024 – V komerčnom chove nosníc v Zlatnej na Ostrove hygienici potvrdili vtáčiu chrípku.

V piatok 26. januára 2024 na farme Nový Pavol zaznamenali zvýšený úhyn kurčiat, 150 kusov. Koncentrované sú tu dva chovy – prvý, kde sa nachádza 40-tisíc kusov nosníc, musia veterinári zlikvidovať. Druhý chov o veľkosti 200-tisíc kusov hydiny veterinári v týždňovej inkubačnej dobe intenzívne monitorujú.

Proces likvidácie chorého chovu sa začína v utorok 30. januára 2024. Na farme už prijali bezpečnostné a hygienické opatrenia. Z nákladov na utratenie, ktoré farme vzniknú, ministerstvo pôdohospodárstva zo zákona uhradí 50 %.

„Predpokladaným zdrojom nákazy pre toto primárne ohnisko je pravdepodobne nepriame zavlečenie vírusu prostredníctvom nakazených voľne žijúcich vtákov. V okolí sa zvyknú na vodných plochách zdržiavať napríklad labute vo vyšších počtoch. U týchto vtákov boli takisto zaznamenané úhyny a boli odoberané vzorky za účelom laboratórneho vyšetrenia na prítomnosť vírusu HPAI,“ uviedol Jozef Bíreš, riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR s tým, že epizootologické šetrenie naďalej prebieha.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR