Bezpečnost potravin

Hygienici na kontrole Břevnovského posvícení

Vydáno: 21. 10. 2019
Autor: HSHMP

Výsledky kontroly HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla v sobotu 5. 10. 2019 kontrolu úrovně poskytování stravovacích služeb na 26. Břevnovském posvícení u Břevnovského kláštera v Praze 6.

Zaměstnanci HSHMP provedli státní zdravotní dozor celkem 24 stánků s občerstvením, jejichž obsluha nabízela široký sortiment teplých pokrmů jako např. pečené kachny s knedlíkem a zelím, bramboráky, domácí hranolky, grilované klobásy, burgery, langoše, gyros, a mnoho dalších chuťovek a specialit. Nechyběly ani stánky s pivem, medovinou, se sudovým vínem a burčákem.  Břevnovský pivovar předváděl středověké vaření piva.  

FOTO č. 1: Ilustrační fotografie 


Zdroj: HSHMP

Pražští hygienici na místě kontrolovali vybavení stánků – zajištění pitné vody, přenosná zařízení na mytí rukou a na hygienické osušení, osobní hygiena obsluhy, zajištění ochrany pokrmů a potravin před kontaminací, značení alergenů u nabízených pokrmů. 

FOTO č. 2: Ilustrační fotografie 


Zdroj: HSHMP

Namátkově navíc zkontrolovali data použitelnosti a minimální trvanlivosti u vybraných potravin a pokrmů, provozní hygienu stánků. Během kontrol se dále zaměřili na manipulaci prodejců s potravinami a pokrmy, namátkově měřili skladovací teploty a teploty vydávaných pokrmů ve výdejních ohřívacích zařízeních.  

FOTO č. 3: Ilustrační fotografie  


Zdroj: HSHMP

Pořadatel akce zajistil hygienické zázemí pro provozovatele stánkového prodeje s občerstvením. Byla k dispozici chemická mobilní WC a umyvadla na mytí rukou s odpovídajícím vybavením.

V době kontrol Břevnovského posvícení nebyly zjištěny žádné závažné hygienické nedostatky. Osobní a provozní hygiena byla vyhovující, obsluhující zaměstnanci používali jednorázové rukavice a pracovní náčiní při všech potřebných činnostech.

Provozovatelé doložili příslušné doklady, včetně zdravotních průkazů a zároveň disponovali znalostmi nutnými k ochraně veřejného zdraví. 

 

V Praze 17. 10. 2019 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP