Bezpečnost potravin

Hygienici na Dni španělské kuchyně v ZŠ Kunratice

Vydáno: 2. 2. 2018
Autor: HSHMP

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

Krajské regionální centrum sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování začne činnost ještě letos  

Zástupci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) se 24. ledna zúčastnili velmi zajímavé akce Den španělské kuchyně na základní škole v Praze – Kunraticích. Děti si zde zásluhou paní kuchařek z místní školní jídelny během oběda pochutnaly na zdravém španělském jídle. Na jídelním lístku se objevila polévka Andaluské Gazpacho, hlavní chod Valencijská paella a zákusek Pomeranč s olivovým olejem. Na složení jednoduchého a skvěle vypadajícího menu dohlížel Státní zdravotní ústav. Menu tak bylo složeno z ingrediencí, které mají děti rády, na které jsou zvyklé, a které odpovídají potřebám a legislativě českého školního stravování.  

Obrázek 1: Valencijská paella

Zdroj: Asociace školních jídelen (http://www.asjcr.cz/ )

Na kunratickou školu s certifikáty Zdravá škola, Zdravá školní jídelna a Ekoškola zavítala řada významných představitelů, například velvyslanec Španělska v ČR J.E. Pedro Calvo-Sotelo Ibañez-Martín, ředitelka Státního ústavu Jitka Sosnovcová, prezident Asociace školních jídelen Michal Malát a starostka městské části Praha – Kunratice Lenka Alinčová. Za HSHMP se akce zúčastnila z pověření ředitele RNDr. Jana Jarolímka, PhD., MBA vedoucí Kanceláře ředitele Anna Füleová.  

Základní škola Kunratice se stala jednou ze zastavení populární zdravotně osvětové série Den španělské kuchyně v českých školních jídelnách pořádané Velvyslanectvím Španělska v Praze a Asociací školních jídelen České republiky. Španělská gastronomie je díky historickému vývoji a vlivu mnoha kultur velmi různorodá. Známá je rovněž svou středomořskou dietou – Dieta Mediterránea, která je všeobecně považována za zdravou a chutnou formu výživy.   

Při ZŠ Kunratice začne navíc v průběhu letošního roku působit Krajské regionální centrum sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování. Takový je cíl Memoranda o spolupráci podepsaného na konci roku 2017 mezi Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a Asociací školních jídelen České republiky, Státním zdravotním ústavem, Městskou částí Praha – Kunratice a Základní školou Kunratice. Centrum bude především sdílet a propojovat zajímavé a odborné projekty školních jídelen a pozitivně propagovat význam školního stravování. Vedle toho bude také rozvíjet a zvyšovat zdravotní a nutriční gramotnost zaměstnanců školních jídelen.

Bližší informace o Memorandu jsou k dispozici zde:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/nove-krajske-centrum-sdileni-dobre-praxe-v-oblasti-skolniho-stravovani-v-praze-vznikne-za-aktivni-ucasti-hygieniku-3416_3416_437_1.html

V Praze dne 1. února 2018
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí

Zdroj: HSHMP