Bezpečnost potravin

Hygiena při manipulaci s pitnou vodou

Vydáno: 4. 5. 2022
Autor: BfR

Odpovědi německého úřadu BfR na časté dotazy veřejnosti

Voda, ať už minerální, pramenitá, stolní nebo kohoutková je výborným prostředkem k uhašení žízně a je nezbytnou součástí vyvážené stravy. Německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) publikoval odpovědi na často kladené otázky veřejnosti o mikrobiálních rizicích souvisejících s minerální, pramenitou, stolní a pitnou vodou z kohoutku.

Odpovědi úřadu BfR na často kladené otázky
(Výběr z často kladených otázek veřejnosti a odpovědí úřadu BfR)

 • Co mohou spotřebitelé dělat pro udržení mikrobiologické kvality minerálních, pramenitých a stolních vod; a pitné vody čerpané z vodovodního kohoutku?

  Voda obecně nenabízí dobré podmínky pro růst bakterií, protože ve vodě nejsou přítomny živiny potřebné pro růst mikroorganismů. Mikrobiologická vyšetření provedená v laboratorních podmínkách ukazují, že hodnota pH, teplota, množství kyseliny uhličité a přítomnost organických látek v nápojích a také v minerální vodě mají vliv na růst existujících mikroorganismů. Jiné studie porovnávaly přítomnost mikroorganismů v nesycené vodě s úrovní mikroorganismů v sycené minerální vodě. Bakterie byly častěji detekovány v nesycené vodě. Také poloha pramene, doba skladování, nikoli však teplota skladování, mají vliv na množství mikroorganismů. Pro zachování mikrobiologické kvality je třeba minerální, pramenitou a stolní vodu chránit před kontaminací (zejména po otevření lahve), skladovat ji v chladu a co nejrychleji spotřebovat. Voda v lahvi může být kontaminována bakteriemi při přímém pití z láhve, proto je lépe se pití z lahve vyhnout, nebo má z lahve pít jen jedna osoba.

 • Jak dlouho je možné pít vodu z lahve po jejím otevření?

  Obecně platí, že minerální, pramenitá a stolní voda by se měla konzumovat vždy bezprostředně po otevření lahví, zejména pokud se voda pije přímo z lahve. Dříve otevřené lahve by měly být uzavřeny a skladovány na chladném místě. Vodu z nich lze konzumovat i po několika dnech. To platí i pro pitnou vodu stáčenou do vlastních lahví, pokud je voda stáčena hygienicky. Čerstvost vody, zejména vody sycené, se však časem snižuje. Kyselina uhličitá uniká snadněji z plastových lahví (polyethylentereftalát, PET) než ze skleněných lahví, proto je doba spotřeby vody v PET lahvích obvykle kratší než u vody ve skleněných lahvích. Voda v otevřené lahvi, která je uchovávána při pokojové teplotě, by se po několika dnech již neměla pít.

 • Jak se změní trvanlivost, pokud lahev stojí v lednici?

  Většina mikroorganismů vyžaduje ke svému růstu teploty vyšší, než jsou teploty uvnitř chladničky. Proto se doporučuje uchovávat již otevřené lahve při teplotách, které jsou uvnitř chladničky.
 • Je nějaký rozdíl mezi pitím vody ze sklenice a pitím přímo z lahve?

  Ústní dutina každého člověka je osídlena bakteriemi a kvasinkami. Tato tzv. ústní flóra má ochrannou funkci, aby zabránila pronikání patogenů. V ústech se také mohou nacházet zbytky jídla. Voda nebo lahev mohou být kontaminovány pitím přímo z lahve. Proto je třeba vyvarovat se pití přímo z lahve, nebo vodu z lahve vypít co nejdříve a nesdílet lahev s jinými osobami.

 • Liší se trvanlivost balené minerální, pramenité a stolní vody, a vody z vodovodu?

  Trvanlivost závisí na hygienické kvalitě, která je testována, a to jak u vody z vodovodu, tak i u balené minerální, pramenité a stolní vody. Při plnění vody do hotových obalů (např. skleněných nebo plastových lahví) jsou stanoveny konkrétní hygienické požadavky, aby se zajistilo, že nebude kontaminován ani samotný obal, ani proces plnění. Pokud jsou dodrženy srovnatelné hygienické aspekty i u vlastní vody z kohoutku, která je uzavřena do obalu a ochlazena, je možné tuto vodu také nějakou dobu skladovat. Rovněž je třeba zajistit pravidelné důkladné čištění lahví používaných na vodu, zejména pokud se voda pije přímo z lahve (například u lahví na pití používaných při sportování).

 • Je rozdíl, zda je voda uchovávána ve skleněné nebo plastové lahvi?

  Hygienická kvalita, tedy existence patogenů, které by mohly mít vliv na zdraví, není ovlivněna typem obalu.

  Diskuse se však vedou o tom, zda by látky, které mohou mít podobný účinek jako hormony, nemohly z plastového obalu přejít do vody. Porovnání minerálních vod z PET lahví a vody ze skleněných lahví však neukázalo žádný rozdíl s ohledem na naměřenou velmi nízkou aktivitu estrogenu. Je proto nepravděpodobné, že by se tato nízká aktivita dala vysledovat zpět k PET lahvím. Chemické rozbory minerálních vod zatím nepotvrdily žádné látky, které by mohly vyvolat estrogenní aktivitu.

  Může ale docházet ke změnám chuti nebo vůně, pokud dojde k migraci acetaldehydu z PET lahví, protože tato látka je rozpoznatelná na chuti a vůni i ve velmi malých koncentracích. I když je acetaldehyd cítit nebo rozpoznán na chuti, nepředpokládá se žádný negativní dopad na zdraví, protože jeho množství je obvykle hluboko pod zákonem stanovenou tolerancí.

 

Německý úřad BfR zodpověděl také často kladené otázky na téma PET lahví, odkaz zde: https://www.bfr.bund.de/en/selected_questions_and_answers_on_pet_bottles-60846.html.

 

Zdroj: BfR – Hygienic handling of mineral, spring and table water as well as drinking water in the household – BfR (bund.de)

Foto: Shutterstock