Bezpečnost potravin

Hygiena Alimentorum XXVII

Vydáno: 15. 10. 2006
Autor:

Na Štrbském Plese v hotelu Patria se ve dnech 18. – 20. května 2006 konala pravidelná konference zaměřená na bezpečnost a kvalitu výrobků z drůbeže, ryb a zvěřiny.

Konference, která se ve Vysokých Tatrách koná každoročně se zúčastnilo asi 250 odborníků z oblasti veterinárního dozoru a výroby, především ze Slovenska, Polska, Čech a Chorvatska..
Ochraně před kampylobacterem a dalšími patogeny musí být věnována pozornost při průmyslovém i kuchyňském zpracování (křížová kontaminace). U bio-hejn musí být prevenci před fekálním znečištěním při porážce (E coli) věnována stejná pozornost jako u konvenční drůbeže.
 Byl vydán sborník přednášek: Hygiena alimentorum XXVII. Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2006. ISBN 80-7148-055-X.
Z obsahu:
Ch. Robertson (Meat Hygiene Service, Skotsko): Nakládací a vykládací systémy pro přepravu jatečné drůbeže na jatka, Požadavky na zacházení se zvířaty „WASK“ (Welfare od Animals-Slaughter and Killing) a „WATO“ (Welfare od Animals _Transport Order)
I. Steinhauserová: Přehled o patogenech na drůbeži
B. Wojton (Veterinární správa, Polsko): Vliv technologických operací (paření, mytí a chlazení) na snižování koncentrace patogenů (především Campylobacter)
P. Paulsen (Veterinární univerzita, Vídeň): „Logistická porážka drůbeže“ (snižování počtu Campylobacter)
A. Sacher (Veterinární univerzita, Vídeň): E. coli izolované z masa rezistentní vůči antibiotikům
R. Winkelmayer. Bezpečné zacházení s drobnou zvěří
Z. Purkartova (Rewe Austria): Přehled o sektoru bio-drůbeže