Bezpečnost potravin

Hygiena Alimentorum XLIV: Mäso a mäsové výrobky – aktuálne problémy a trendy produkcie a predaja

Vydáno: 29. 2. 2024
Autor: KM EFSA

V dňoch 15. – 17. mája 2024 sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách v hoteli Patria uskutoční, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, medzinárodná vedecká konferencia Hygiena Alimentorum XLIV s tematickým zameraním „Zdravotná bezpečnosť mäsa a mäsových výrobkov – aktuálne problémy a trendy produkcie a predaja“. Konferenciu spoluorganizuje národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Zameranie konferencie

Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia aktuálnych poznatkov o zdravotnej bezpečnosti a kvalite mäsa a mäsových výrobkov z pohľadu produkcie, ako aj predaja uvedených komodít. V posterovej sekcii sú vítané a môžu byť prezentované aj aktuálne poznatky o zdravotnej bezpečnosti a kvalite ostatných potravinových komodít.

Odborný a organizačný garant konferencie

  • Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika

Miesto konania konferencie

  • Hotel Patria**** – Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovenská republika

Účastnícky poplatok

  • Účastnícky poplatok pre aktívnych a pasívnych účastníkov (180,00 €) zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie, prenájom miestností a audiovizuálnej techniky, vydanie recenzovaného elektronického zborníka príspevkov (na USB), preklad konferenčných materiálov, simultánne tlmočenie prednášok (len 16. mája), stravu a lístok na spoločenský večer.
  • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 30. apríla 2024.

Príspevky na konferenciu

  • Príspevky je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 25. apríla 2024 (viac informácii v prílohe nižšie).

Registrácia na konferenciu

Viac informácií o konferencii nájdete v prílohách nižšie alebo na webovej stránke konferencie.

V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na emailovú adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk.

Upozornenie

Usporiadanie konferencie bude podliehať obmedzeniam pre hromadné podujatia podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (https://korona.gov.sk/).

V prípade zmeny aktuálnej pandemickej situácie si organizátori vyhradzujú právo na presun konferencie do online priestoru. Všetci zaregistrovaní účastníci budú o takejto prípadnej zmene individuálne informovaní členmi organizačného výboru.

Zdroj: UVLF