Bezpečnost potravin

Hygiena Alimentorum XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít – aktuálne problémy a trendy

Vydáno: 5. 4. 2023
Autor: KM EFSA

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, 
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave, 

Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

HYGIENA ALIMENTORUM XLIII

Zdravotná bezpečnost a kvalita mliečnych a rostlinných komodít – aktuálne problémy a trendy
pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
ktorá sa uskutoční
10. – 12. mája 2023
v Hoteli Patria **** – Štrbské Pleso
Slovenská republika

Prosíme záujemcov o účasť na konferencii, aby vyplnili ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 16. apríla 2023.

Príspevok (abstrakt a celý príspevok) je potrebné zaslať e-mailom na adresu
hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 23. apríla 2023.

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom zaslaný do 30. 4. 2023.
Postery je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 23. apríla 2023.
Pokyny a všechny další informace najdete na internetových stránkách konference.

Zdroj: UVLF