Bezpečnost potravin

Hygiena a technologie potravin – XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny

Vydáno: 3. 9. 2014
Autor: VFU Brno

Mezinárodní odborná konference zaměřená na problematiku bezpečnosti a kvality potravin se uskuteční 15. a 16. října v Brně.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Státní veterinární správa ČR pořádají 15. a 16. října mezinárodní konferenci 

Hygiena a technologie potravin
XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny

Mezinárodní odborná konference je zaměřena na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu aplikace potravinového práva v činnosti státních orgánů a přináší aktuální výsledky dozorové a vědecké činnosti horizontálně celým spektrem potravin. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny.

Místo konání: Aula Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Palackého tř.1/3, 612 42 Brno

ODBORNÝ a PROGRAMOVÝ VÝBOR
Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
Prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.
Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.

  • ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU pošlete do 7. 9. 2014 buď on-line na http://www.fvhe.vfu.cz/konference/ nebo mailem na kontaktní adresu (formulář přiložen)
  • PŘÍSPĚVKY v požadované formě (pokyny pro aktivní účastníky) pošlete mailem na kontaktní adresu do 7. 9. 2014
  • Pozvánka

Kontaktní adresa:
Mgr. Jana Pokorná
Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin
VFU Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
lenfeldovyahoklovydny@vfu.cz

Zdroj: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno