Bezpečnost potravin

Hygiena a technologie potravin LII. Lenfeldovy a Höklovy dny

Vydáno: 20. 10. 2023
Autor: Veterinární univerzita Brno

Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie a Státní veterinární správa ČR pořádají konferenci Hygiena a technologie potravin LII. Lenfeldovy a Höklovy dny.

Termín konference: 25. – 26. 10. 2023, zahájení konference 9:00

Lenfeldovy a Höklovy dny jsou mezinárodní konferencí zaměřenou na zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin rostlinného a živočišného původu v celém potravinovém řetězci, včetně oblastí společného stravování. Konference přináší výsledky výzkumné činnosti a také poznatky z aplikace těchto výsledků a potravinového práva v praxi. Představuje příležitost k setkání odborníků jak z oblasti výroby, kontroly, hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, tak i pracovníků z vědeckých a vzdělávacích institucí, dozorových orgánů a praxe. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny potravin.

Více informací o konferenci

Zdroj: Veterinární univerzita Brno