Bezpečnost potravin

Hubnutí pomocí diacylglycerolu propadlo, některá tvrzení prošla

Vydáno: 28. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

EFSA neuznal účinek DAG na hubnutí, vliv řepné vlákniny na dobu průchodu střevem, vliv Bimuno® GOS na snížení intestinální nepohody. Za prokázaný považuje vliv řepné vlákniny na zvýšení fekálního objemu a vliv ovesných beta-glukanů na snižování cholesterolu a srdečních chorob.

Úřad EFSA neuznal za prokázané tvrzení požadované firmou Kao Corporation, že diacylglyceroly (DAG, viz  Alternativní olej EnovaTM ) použité jako náhrady tuků (obsahujících z 90 % triacylglyceroly- TAG) pomáhají k hubnutí. V první ze sedmi studií předložených jako důkaz není uznána metodika, dalších 6 randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) je nekonzistentních, tzn. projevuje se nesoulad z hlediska aplikovaných dávek DAG, rozsahu a délky trvání studie, které nejsou nastaveny tak, aby potvrdily příslušné tvrzení. Ani přiložená meta-analýza zaměřená na porovnání účinku DAG proti TAG nepřináší další důkazy na podporu tvrzení.

Společnost Nordic Sugar podala žádost jednak o schválení tvrzení, že vláknina z cukrové řepy „zvyšuje fekální objem“, jednak že „snižuje dobu průchodu trávicím traktem“. První tvrzení je podle úřadu EFSA vědecky prokázané, přičemž ovšem množství vlákniny v produktu musí být tak vysoké, aby odpovídalo nutričnímu tvrzení „s vysokým obsahem vlákniny“.
Tvrzení, že vláknina cukrové řepy snižuje dobu průchodu trávicím traktem, však podle panelu NDA nebylo prokázáno pro cílovou skupinu, která chce zachovat nebo zlepšit normální funkci střeva. Kvůli chybám metodiky, nebylo možno v případě tří ze čtyř předložených tvrzení udělat závěry ve smyslu tvrzení, a čtvrtá studie vliv řepné vlákniny na dobu průchodu střevem neukázala.

Další nesouhlasné stanovisko vydal EFSA k žádosti firmy Clasado ohledně tvrzení, že galaktooligosacharid (GOS) Bimuno® snižuje trávicí potíže. Na důkaz bylo předloženo 8 intervenčních studií na lidech a 3 studie na zvířatech nebo in vitro. U dvou studií na lidech shledal panel NDA významné metodické chyby. Účinek, který vykazují ostatní předložené studie, může být jak důsledkem působení střevní mikroflóry na Bimuno® GOS, tak i na oligosacharidy z různých jiných zdrojů. Žádná ze studií prováděných na lidech nebyla tak přesvědčivá, aby stačila na tvrzení o „snižování gastrointestinální nepohody“ účinkem Bimuno® GOS na bifidobakterie.

Společnosti Cargill a Valens nezávisle na sobě žádaly o schválení identických tvrzení, a sice, že ovesné beta-glukany snižují krevní cholesterol a snižují riziko srdečně-cévních onemocnění. Panel NDA schválil tvrzení ve znění „Ovesné beta-glukany vykazují vliv na snižováhní hladiny cholesterolu v krvi. Vysoký obsah cholesterolu je rizikovým faktorem pro rozvoj srdečně-cévních chorob“. Při použití tohoto tvrzení je třeba uvést, že efekt je dosažen, pokud se konzumují nejméně 3 g denně. Cílovou skupinou jsou dospělí, kteří usilují o snížení krevního cholesterolu.
Cargill doložil žádost odkazy na 16 důkazních materiálů, z toho bylo 10 intervenčních studií na lidech, 3 meta-analýzy, dvě studie na zvířatech a jedna modelová studie. Valens uvedel jen 8 odkazů, z toho dvě meta-analýzy a 6 studií na lidech.

EU Food Law, 2011, č. 513, s. 9-10