Bezpečnost potravin

HSHMP zve na akce spojené se Světovým dnem diabetu

Vydáno: 11. 11. 2016
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ke Světovému dni diabetu.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) informuje, že ve výroční den narození objevitele inzulinu kanadského fyziologa F. G. Bantinga si každoročně připomínáme 14. listopad jako Světový den diabetu.  

Vzhledem k naléhavosti tématu a zájmu o zvýšení informovanosti veřejnosti byl diabetu věnován i Světový den zdraví 7. dubna 2016 pod heslem: „Být aktivní – jíst zdravě – postupovat podle lékařských rad – porazit cukrovku“.

Diabetes mellitus (dále jen „DM“) je název pro heterogenní skupinu nemocí, jejichž společným znakem je hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi). Počet nemocných s diagnózou DM roste nejen v Česku (v roce 2013 byla zjištěna prevalence DM u 8 % dospělých obyvatel), ale na celém světě je zaznamenáván významný nárůst a hovoří se o celosvětové epidemii diabetu. Dle odhadů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě cca 350 milionů lidí s touto diagnózou. 

Prevalence diabetu v roce 2013 u mužů v Česku je znázorněna na obrázku č. 1 a prevalence diabetu v roce 2013 u žen v Česku je znázorněna na obrázku č. 2.  

Obrázek 1: Prevalence diabetu u mužů v Česku v roce 2013

Zdroj: ÚZIS ČR, 2016

Obrázek 2: Prevalence diabetu u žen v Česku v roce 2013

Zdroj: ÚZIS ČR, 2016

Mezi doporučená preventivní opatření patří zejména zdravá životospráva, udržování normální tělesné hmotnosti, přiměřená a pravidelná pohybová aktivita a redukce nadměrného stresu.  

Pražanům doporučujeme navštívit některé z nabízených akcí, které jsou pořádány různými subjekty k prevenci tohoto závažného onemocnění:

    1. Státní zdravotní ústav pořádá akci dne 14. 11. 2016 na Karlovem náměstí: „Poznejte příznaky cukrovky – snižujte svá rizika“ – součástí programu bude i pochod proti diabetu viz příloha.
    2. Jóga pro diabetiky Křižíkova 19, Praha 8 nabízí workshop: http://www.hlidejsizdravi.cz/kalendar-dia-akci/

V Praze dne 11. 11. 2016  

Ing. Anna Fűleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky  

Přílohy

Použité zdroje:
http://www.dendiabetu.cz/wp-content/uploads/Infographic-Czech-Republic_DIA_30-15_final.pdf
http://www.uzis.cz/rychle-informace/cinnost-oboru-diabetologie-pece-diabetiky-roce-2013
http://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/prevence-diabetu-a-jeho-komplikaci-134150
http://www.diabetesaja.cz/informace-a-clanky/prevence-diabetu.html
http://www.un.org/en/events/diabetesday/
http://www.diabetickaasociace.cz/co-je-diabetes/data-o-diabetu-v-cr/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/en/

Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy