Bezpečnost potravin

Hravě žij zdravě 2018, trend pokračuje, mezi výherci jsou především malotřídky

Vydáno: 11. 2. 2019
Autor: PK ČR

Tisková zpráva Potravinářské komory ČR

Za úspěšné řešení úkolů ve dvanáctém ročníku internetového vzdělávacího kurzu Hravě žij zdravě si 114 žáků pátých tříd zaslouženě převezme ceny partnerů. Do kurzu se registrovalo 2.423 dětí z celé republiky, které od poloviny září do poloviny ledna zjišťovaly, jak snadné je žít zdravě. Do kurzu se zapojilo 181 učitelů, kteří zaregistrovali 168 pátých tříd.

Internetový vzdělávací kurz, který je položen na základech kognitivně-behaviorální terapie paní Ivy Málkové, v pěti lekcích malé i velké zájemce o problematiku seznamuje se zásadami správné výživy a zdravého životního stylu. Navíc rozebírá význam soli a cukru v jídelníčku, věnuje se efektivnímu nakupování potravin, jejich správnému skladování a neplýtvání s nimi.

Nejaktivnější kraj je Jihomoravský s 30 registrovanými třídami, následovaný krajem Ústeckým s 25 a Středočeským krajem s 18 třídami. Naopak nejméně tříd se přihlásilo z Jihočeského kraje. Vítězným kolektivem se stali žáci ZŠ Komňa 169. Druhé místo obsadili páťáci ZŠ tři Sekery 79 a na třetí příčce je 5.A ze ZŠ Dobříkov 89. V Praze došlo opět k tomu, že žádná z registrovaných tříd nesplnila podmínky soutěže, a tak na výsledkové listině zástupce Hlavního města Prahy chybí. Získaná data ukazují, že nejúspěšnějšími řešiteli úkolů kurzu, a tudíž třídními kolektivy s nejvyšším počtem bodů na žáka, jsou malotřídní kolektivy z menších obcí. Jedná se již o dlouhodobě sledovaný trend. Přesto, že si právě tyto kolektivy nevěří, a mnohdy se dotazují, zda mají v konkurenci šanci, velmi úspěšně reprezentují daný kraj.

V následujících dnech budou vítězným pátým třídám, které splnily podmínky kurzu, rozvezeny a předány diplomy a ceny našich partnerů Potravinářské komory ČR a společností HAMÉ s.r.o. , Efko CZ, s.r.o., BONECO a.s., a. Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika.
Odborným garantem je sdružení STOB.

Jan Říha, projektový manažer
T: 737 385 943 E: info@hravezijzdrave.cz W: www.soutez.hravezijzdrave.cz

TZ05-tiskova_informace-20190204.pdf [413.77 KB]

Zdroj: PK ČR