Bezpečnost potravin

Horní limit pro vitamin D

Vydáno: 3. 2. 2003
Autor:

Vědecký výbor pro potraviny EU navrhl horní limity pro příjem vitaminu D.

Vědecký výbor pro potraviny EU (SCF) navrhl horní limity pro příjem vitaminu D. Tolerovatelný příjem u dětí ve věku 0–10 let má být 25 μg/den a zvyšuje se až na 50 μg/den u dospělých. Úplná zpráva je publikována na webových stránkách
DG SANCO.
EU Food Law, 2003, 133, s. 13