Bezpečnost potravin

Hodnocení zdravotního rizika 2-propanolu (isopropanolu) v lihovinách

Vydáno: 30. 10. 2012
Autor: SZÚ

SZÚ: Rychlé zhodnocení zdravotního rizika 2-propanolu v lihovinách.

Vzhledem k omezené dostupnosti prakticky všech relevantních dat potřebných pro zhodnocení zdravotního rizika 2-propanolu bylo provedeno rychlé hodnocení zdravotních rizik, které uvažuje mechanickou extrapolaci údajů pro situaci, kdy spotřebitel lihoviny nepřekračuje doporučené maximální denní dávky etanolu (24g u dospělých mužů a 16g u dospělých žen). Současně se předpokládá stejný toxický efekt jako při samostatné expozici 2-propanolu (nikoli ve směsi s etanolem, případně i metanolem). Za této situace je lihovina s obsahem více než 3300 mg 2-propanolu / litr 100% etanolu považována za „zdravotně rizikovou potravinu“.

Hodnocení na adrese: http://czvp.szu.cz/aktuality/HRA2propanol.pdf

Zdroj:  SZÚ