Bezpečnost potravin

Hodnocení welfare dojnic na malých farmách

Vydáno: 10. 6. 2015
Autor: KM EFSA

Vědecký panel AHAW EFSA vydal stanovisko k hodnocení welfare dojnic na malých farmách.

Experti Vědeckého panelu pro zdraví a pohodu zvířat (Panel AHAW) EFSA vydali stanovisko k hodnocení welfare krav na malých farmách. Malé farmy napříč Evropskou unií jsou velmi různorodé, pokud jde o velikost, chovatelské postupy, pracovní síly, programy certifikace a využívání místních plemen.

Vědečtí experti Panelu AHAW došli k závěru, že faktory ovlivňující welfare dojnic na malých mléčných farmách jsou stejné jako v jiných zemědělských systémech. Welfare krav na malých farmách tak může být hodnoceno pomocí stejných metod. Měření a shromáždění adekvátních vzorků pro hodnocení však trvá obvykle déle než v jiných systémech.

Vědecký panel AHAW vytvořil a popsal prvky pro praktické posuzování dobrých životních podmínek (welfare) zvířat na drobných farmách.
Vědecké stanovisko Panelu AHAW přichází v době rostoucího zájmu spotřebitelů o produkci potravin a manipulaci s nimi; především o lokální potraviny, produkované při dobrých životních podmínkách zvířat.

Stanovisko Panelu AHAW EFSA poskytuje užitečné informace Evropské komisi, která v současné době zvažuje možnost vydání nezávazných pokynů pro „welfare – vstřícný“ chov dojnic na malých farmách.

Scientific Opinion on the assessment of dairy cow welfare in small-scale farming systems

Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)