Bezpečnost potravin

HLG pro výživu a fyzickou aktivitu

Vydáno: 18. 5. 2011
Autor:

High Level Group on Nutrition and Physical activity je skupina čelních zástupců členských zemí EU vedená Evropskou komisí.

Členy této skupiny jsou zástupci ze všech 27 členských zemí EU a ze dvou zemí EFTA (Norska, Švýcarska). Uvedená skupina hledá evropská řešení pro problémy související s obezitou, a to prostřednictvím různých aktivit, např.:
– nabízí přehled politik všech vlád zaměřených na výživu a fyzickou aktivitu;
– napomáhá vládám podílet se na vytváření prostředí pro různé formy každodenní fyzické aktivity (např. běhání, cyklistika) nebo na reformulaci potravinářských výrobků tak, aby obsahovaly méně soli, tuku nebo cukru;
– zlepšuje vztah mezi vládami a EU platformou pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, což umožňuje, že se relevantní partneři z veřejného a soukromého sektoru dokáží rychle dohodnout na spolupráci.

HLG pro výživu a fyzickou aktivitu má společná zasedání s EU platformou pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví. Během roku se konají minimálně tři zasedání. Přehled všech zasedání je zde.
V rámci EU platformy pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví probíhá diskuse mezi evropskými organizacemi (od výrobců potravin až po nevládní organizace na ochranu spotřebitele), které se zavazují k řešení problematiky stravy (ozdravění potravin) a podpoře projektů na zvýšení fyzické aktivity. Plnění závazků, ke kterým se členové platformy dobrovolně přihlašují, se průběžně monitoruje. Více informací o činnosti platformy je k dispozici zde.

Dne 11.5.2011 organizovala Evropská konfederace výrobců potravin a nápojů (CIAA) diskusi zainteresovaných subjektů k problematice reformulace potravinářských výrobků s cílem zlepšit jejich nutriční složení tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům na zdravé stravování. Více informací o aktivitách výrobců potravin je zde.